Rovnako, ako mnoho iných webových stránok, aj my používame a uchovávame súbory cookie na vašom počítači. Tieto súbory cookie sa používajú na zlepšenie našej webovej stránky a poskytujú vám viac personalizované služby , ako na webovej stránke, tak i cez iné médiá. Ďalšie informácie nájdete v časti „Politika používania súborov cookie“.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Vlákna

Naším cieľom je vyrábať obaly na báze papiera len zo surovín z nekontroverzných zdrojov.

Tento cieľ dosahujeme monitorovaním pôvodu používaných surovín a implementovaním prísnych zásad, ktoré platia pre všetky naše výroby a dodávateľov.

Naše obalové riešenia sa vyrábajú hlavne z papiera a lepenky, ktoré sa skladajú z primárnych a recyklovaných vlákien vyrábaných v rámci skupiny Smurfit Kappa.

Čo je lepšie pre životné prostredie – primárne alebo recyklované vlákna?

Odpoveď na túto otázku nie je jednoduchá.

Vždy bude potrebné používať primárne vlákna, pretože recyklovanie vlákien je obmedzený proces. Po siedmych alebo ôsmych recyklovaniach sa dĺžka pôvodného vlákna zníži natoľko, že zvyšok sa v podstate z procesu vymyje. Do procesu sa zavádzajú primárne vlákna a recyklácia sa začína odznova.

Výroba papiera z recyklovaných vlákien je obyčajne náročnejšia na energiu z fosílnych zdrojov ako výroba z primárnych vlákien. Na druhej strane, výroba papiera z primárnych vlákien vyžaduje rozsiahlejšie spracovanie technologickou vodou.

Používanie recyklovaných vlákien znamená, že sa znovu maximálne využíva potenciál materiálu, ktorý už existuje, čo nám umožňuje používať primárne vlákna pre obalové aplikácie, ktoré vyžadujú špecifické vlastnosti týchto vlákien.

Čo sú primárne vlákna?

Buničina sa získava v chemickom procese odstraňovania lignínu z dreva. Výsledkom je drevné vlákno, ktoré sa môže používať na výrobu papiera.

Čo sú recyklované vlákna?

Recyklované vlákna sa vyrábajú z regenerovaných vlákien. Termínom regenerované vlákna sa označuje papier, kartón alebo lepenky a vláknitý materiál z maloobchodných predajní, kancelárií a domácností po ich využití ako spotrebnej položky a spracovaní na materiál z odpadu vo výrobnom procese.

Čo je biologická rozmanitosť?

Tento termín sa používa na vyjadrenie početnosti foriem života a druhov (flóra a fauna) v ekosystéme.

Hospodárenie v lesoch

Všetko naše drevo pochádza z kultúrnych lesov (na rozdiel od pôvodných lesov a pralesov). Na výrobu papiera využívame hlavne drevo, ktoré nie je vhodné na iné priemyselné využitie, a preto je doplnkom ostatných zodpovedných procesov spracovania dreva.
Prečítajte si o našom hospodárení

Biologická rozmanitosť

Vlastníme a spravujeme lesy v Kolumbii a Venezuele.

Zistite viac o biologickej rozmanitosti

Recyklované vlákna

Obalové výrobky na báze papiera, ktoré vyrábame, sú z väčšej časti založené na recyklovaných vláknach.

Zistite viac op recyklovaných vláknach