Rovnako, ako mnoho iných webových stránok, aj my používame a uchovávame súbory cookie na vašom počítači. Tieto súbory cookie sa používajú na zlepšenie našej webovej stránky a poskytujú vám viac personalizované služby , ako na webovej stránke, tak i cez iné médiá. Ďalšie informácie nájdete v časti „Politika používania súborov cookie“.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Riadenie emisií uhlíkových plynov

Zmierňovanie zmien podnebia je integrálnou súčasťou našej podnikateľskej stratégie.

Prostredníctvom jednoúčelových investícií sa sústreďujeme na projekty úspory energie, a teda aj na znižovanie emisií CO2. Zmeny podnebia pre nás dnes predstavujú najdôležitejšiu príležitosť v oblasti trvalej udržateľnosti. Viac ako dve desaťročia sa sústreďujeme na znižovanie emisií CO2 a zahájili sme iniciatívy, ktoré sa venujú tomuto problému.

Naším dlhodobým záväzkom je:

  • 20% zníženie emisií CO2 z fosílnych palív do roku 2020 v porovnaní s rokom 2005.

(Emisie CO2 závisia od výroby a môžu byť priame a nepriame).

Cieľ sa snažíme dosiahnuť investíciami do projektov zvyšovania energetickej účinnosť a ďalšej náhrady fosílnych palív biogénnymi palivami.

Our Progress:

22,9% zníženie emisií CO2 z fosilných palív na tonu vyprodukovaného výrobku (v porovnaní s rokom 2005)

Súčasťou našej transparentnosti v oblasti emisií uhlíkových plynov sú každoročné hlásenia organizácii Projekt zverejňovania informácií o emisiách uhlíka.

Zníženie emisií CO₂

Snažíme sa znížiť naše emisie CO2 z fosílnych palív, kde sa to dá.

Zistite viac o našom znížení emisií CO₂

Biopalivá

Všade, kde je to možné a ekonomicky realizovateľné, prechádzame od fosílnych palív na obnoviteľné zdroje.

Viac o obnoviteľných zdrojoch

Najnovšia prípadová štúdia

Prečítajte si viac prípadových štúdií