Rovnako, ako mnoho iných webových stránok, aj my používame a uchovávame súbory cookie na vašom počítači. Tieto súbory cookie sa používajú na zlepšenie našej webovej stránky a poskytujú vám viac personalizované služby , ako na webovej stránke, tak i cez iné médiá. Ďalšie informácie nájdete v časti „Politika používania súborov cookie“.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Optimalizácia zásobovacieho reťazca

​Optimalizácia zásobovacieho reťazca je služba s pridanou hodnotou, ktorú poskytujeme s cieľom pomôcť vášmu podniku vytvoriť štíhlejší zásobovací reťazec s optimalizovanými nákladmi.

Celkové náklady na obaly sa často prehliadajú a zásobovací reťazec môže byť zaťažený neefektívnosťou v oblastiach, ako sú manipulácia, skladovanie, preprava a pracovná sila.

Naši odborníci buď vyhľadajú možnosti zjednodušenia reťazca odstránením neefektívnych procesov, alebo zásobovací reťazec upravia a zavedú doň nové postupy.

Významné úspory nákladov sa môžu dosiahnuť: odstránením zastaraných postupov, zlepšením efektívnosti logistiky, zvýšením produktivity pri manipulácii a využívaní prepravných kapacít, čím sa zároveň znížia celkové náklady.

Optimalizáciou zásobovacieho reťazca sa môže znížiť aj vaša uhlíková stopa, čo pomôže zvýšiť trvalú udržateľnosť podnikania.

Optimalizácia zásobovacieho reťazca je najvhodnejšia pre zákazníkov, ktorý majú veľký počet špecifikácií obalov a prepravujú veľké objemy.

Úžitok

  • Zníženie celkových nákladov na obaly
  • Zníženie skladových zásob obalov, zníženie nákladov na skladovanie
  • Zníženie administratívnych nákladov
  • Zvýšenie využitia prepravných kapacít
  • Zvýšenie znalostí zamestnancov o zásobovacom reťazci
  • Zníženie uhlíkovej stopy, zlepšenie trvalej udržateľnosti