Rovnako, ako mnoho iných webových stránok, aj my používame a uchovávame súbory cookie na vašom počítači. Tieto súbory cookie sa používajú na zlepšenie našej webovej stránky a poskytujú vám viac personalizované služby , ako na webovej stránke, tak i cez iné médiá. Ďalšie informácie nájdete v časti „Politika používania súborov cookie“.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Paletovacie zariadenia

Paletovacie zariadenia sú určené na automatizovanie umiestnenia plných škatúľ na paletu. Zvyšujú produktivitu a zároveň znižujú náklady na pracovnú silu a riziká pri manuálnej manipulácii.

Ponúkame sortiment paletovacích systémov, ktoré sú vhodné pre všetky aplikácie.

Robotické paletovacie zariadenia predstavujú jednoducho nastaviteľné nástroje, ktoré umožňujú automatickú zmenu nastavenia podľa veľkosti. Poskytujú aj úplnú flexibilitu pri zavádzaní nových konfigurácií paliet pre existujúce veľkosti a pre nové veľkosti v budúcnosti.

Paletovacie zariadenia sa môžu integrovať s vkladaním vrstvových kartónov, baličkami do zmršťovacej fólie, systémami na automatické vyberanie paliet zo stohu, systémami dopravníkov na palety a systémami na váženie a označovanie paliet.

Všetky systémy sa vyrábajú na zákazku a sú konštruované podľa rýchlosti linky a komplexnosti paliet. Môžu sa začleniť do nových alebo existujúcich liniek.

Technické špecifikácie

  • K dispozícii sú robotické, vrstvové a portálové paletovacie zariadenia
  • Jednoduché použitie a použitie vo viacerých linkách
  • Konštrukcia na zákazku podľa požiadaviek
  • Začlenenie do nových alebo existujúcich liniek
  • Zaradenie automatizovanej manipulácie s paletami a vkladaním vrstvových kartónov

Výhody

  • Jednoduchá prevádzka a údržba
  • Odstránenie duplikácie a opakovaných prác, ako je napríklad obracanie výrobku
  • Znížené náklady na pracovnú silu vďaka automatizácii paletizácie
  • Zvýšená produktivita výroby v porovnaní s manuálnou paletizáciou
  • Zlepšenie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – odstránenie rizika pri manipulácii

Trhy