Rovnako, ako mnoho iných webových stránok, aj my používame a uchovávame súbory cookie na vašom počítači. Tieto súbory cookie sa používajú na zlepšenie našej webovej stránky a poskytujú vám viac personalizované služby , ako na webovej stránke, tak i cez iné médiá. Ďalšie informácie nájdete v časti „Politika používania súborov cookie“.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

2.01 Noviny

Noviny obsahujúce maximálne 5 % novín alebo reklám farbených v hmote.

Táto kategória sa obyčajne skladá zo 100 % SPOTREBITEĽSKÉHO ODPADOVÉHO MATERIÁLU podľa normy FSC® STD 40.007. Obsah všetkých dodávok vyhovuje definíciám a opisu daným v norme CEPI EN 643.

Technické špecifikácie

  • Maximálne úsilie sa venuje zabráneniu zamiešania nasledujúcich zakázaných kategórií papiera do dodávok recyklovaného papiera:   
  • znečistený recyklovaný papier a lepenky z nemocníc,   
  • recyklovaný papier a lepenky obsahujúce chemikálie alebo potraviny,   
  • krycie materiály, ako je papier používaný na zakrytie nábytku počas opráv a maliarskych prác,   
  • balíky hlavne   
  • staré archívy z knižníc, úradov atď., ak obsahujú látky PCB.
  • Záruka podmienok uskladnenia a prepravy, ktoré chránia pred krížovou kontamináciou napr. nebezpečnými látkami alebo zápachom
  • Dodávané balíky budú označené dohodnutým kódom dodávateľa. Obyčajne je to trojciferné číslo nanesené sprejom na balíkoch alebo štítok pripevnený balíku na strane ťahača.

Trhy