Rovnako, ako mnoho iných webových stránok, aj my používame a uchovávame súbory cookie na vašom počítači. Tieto súbory cookie sa používajú na zlepšenie našej webovej stránky a poskytujú vám viac personalizované služby , ako na webovej stránke, tak i cez iné médiá. Ďalšie informácie nájdete v časti „Politika používania súborov cookie“.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

​Naše podmienky

 
Právne zrieknutie sa zodpovednosti

S prístupom na internetové stránky spoločnosti Smurfit Kappa Group a ich používaním súhlasíte s nasledovnými podmienkami:

  1. Napriek starostlivosti, ktorú sme venovali zabezpečeniu správnosti informácií uvedených na internetovej stránke spoločnosti Smurfit Kappa Group, informácie na týchto stránkach sú poskytnuté bez akejkoľvek záruky a v žiadnom prípade spoločnosť Smurfit Kappa Group alebo jej pobočky nenesú právnu zodpovednosť v spojení s používaním sprístupnených informácií, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Smurfit Kappa Group neručí za to, že internetové stránky alebo servery, na ktorých prevádzkuje svoje stránky, neobsahujú vírusy alebo iné škodlivé elementy.
  2. Smurfit Kappa Group si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať zmeny a/alebo aktualizácie informácií obsiahnutých na stránkach bez predchádzajúceho oznámenia.
  3. Internetové stránky môžu obsahovať prepojenia na iné internetové stránky, ktoré nespadajú pod kompetencie spoločnosti Smurfit Kappa Group. Smurfit Kappa Group nezodpovedá za obsah takýchto iných stránok. Smurfit Kappa Group tieto prepojenia zabezpečuje len ako príslušenstvo a zaradenie prepojenia na takúto stránku neznamená, že spoločnosť Smurfit Kappa Group sa stotožňuje s jej obsahom.

 

Autorské práva na tieto internetové stránky a ich obsah prináležia spoločnosti Smurfit Kappa Group alebo subjektu, ktorý jej udelil licenciu. Všetky práva vyhradené.

 

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť Smurfit Kappa Group (ďalej my, naše alebo nás) sa zaväzuje chrániť osobné údaje všetkých návštevníkov webovej stránky www.smurfitkappa.com (ďalej webová stránka). Prečítajte si nasledujúce Vyhlásenie o ochrane osobných údajov a naše Zásady používania súborov cookie, aby ste vedeli, ako používame a chránime informácie, ktoré nám poskytujete. Používaním našej webovej stránky súhlasíte so zhromažďovaním, používaním a prenosom svojich informácií v súlade s podmienkami tohto Vyhlásení o ochrane osobných údajov. Pri každom používaní tejto webovej stránky budete viazaní aktuálnym Vyhlásením o ochrane osobných údajov a Zásadami používania súborov cookie a pri každom použití tejto webovej stránky by ste mali skontrolovať, či súhlasíte s ich obsahom. Keď túto webovú stránku navštívite, registrujete sa alebo si objednávate výrobky alebo služby, môžete byť požiadaní, aby ste poskytli niektoré informácie o sebe, ako je napríklad vaše meno, kontaktné údaje a informácie o kreditnej alebo debetnej karte. Môžeme tiež zhromažďovať informácie o tom ako používate našu webovú stránku, ako aj informácie o vás zo správ, ktoré zverejníte na tejto webovej stránke, a z e-mailov alebo listov, ktoré nám posielate.

Používanie vašich informácií

Vaše informácie používame na dodanie tovaru alebo služieb, ktoré ste si u nás objednali, fakturáciu a kontaktovanie vás vo veci objednávky. Informácie, ktoré nám poskytujete vy a ďalší používatelia, tiež analyzujeme, čo nám pomáha riadiť, podporovať a zlepšovať našu činnosť. Vaše informácie môžeme použiť na to, aby sme vás kontaktovali s cieľom oznámiť vám dôležité zmeny alebo vývojové trendy tejto webovej stránky alebo našich služieb alebo získať vaše názory na naše služby. Ak budete súhlasiť, vaše informácie môžeme použiť, aby sme vás informovali o ďalších výrobkoch a službách, ktoré by vás mohli zaujímať. Môžeme vás kontaktovať poštou, telefonicky, faxom alebo e-mailom. Ak už nechcete dostávať informácie o výrobkoch a službách, svoje rozhodnutie o odhlásení nám môžete kedykoľvek oznámiť na adrese web@smurfitkappa.com.

Sprístupnenie ďalším osobám

Vaše osobné údaje nikdy nepredáme ani neprenajmeme tretej strane. Súhrnné údaje o používaní našej webovej stránky môžeme postúpiť tretím stranám, ale nebudú to informácie, ktoré by sa mohli použiť na vašu identifikáciu. V prípade, že predáme alebo kúpime akýkoľvek podnik alebo aktíva, perspektívnemu predajcovi alebo kupcovi takéhoto podniku alebo aktív môžeme poskytnúť aj vaše osobné údaje. Ak tretia strana získa všetky naše aktíva alebo ich rozhodujúci podiel, medzi prenesené aktíva budú tiež patriť osobné údaje, ktoré uchovávame o svojich zákazníkoch. Ako súčasť celosvetovej skupiny spoločností budeme musieť iným spoločnostiam odovzdať informácie o vás, aby mohli vykonávať služby v rámci našej skupiny, zástupcov, poskytovateľov služieb a zamestnancov. Pri poskytovaní týchto služieb sme oprávnení preniesť vaše osobné údaje mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. Na ochranu vašich osobných údajov prijmeme podľa potreby primerané bezpečnostné opatrenia. Pokiaľ to nevyžaduje zákon alebo ak nie je inak stanovené v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov, bez vášho súhlasu nebudeme iným spôsobom zdieľať, predávať ani distribuovať žiadne informácie, ktoré ste nám poskytli.

Adresy IP

Adresa IP je číslo, ktoré je automaticky priradené k vášmu počítaču, keď používate internet. Keď na webovej stránke navštívite konkrétnu časť, naše servery zaznamenajú vašu adresu IP. Vašu adresu IP môžeme použiť pri diagnostike problémov s naším serverom a spravovaní našej webovej stránky. Vaša adresa IP sa používa aj na identifikáciu a zhromažďovanie všeobecných demografických informácií.

Súbory cookie

Súbor cookie je malý súbor, ktorý sa odosiela do vášho prehliadača z webovej služby a ukladá sa na pevnom disku s cieľom identifikovať vás ako používateľa webovej stránky. Súbory cookie používa veľa internetových stránok. Naša webová stránka používa súbory cookie na sledovanie nášho prístupu k tejto stránke. Súbory cookie môžeme používať aj na doručovanie obsahu, ktorý špecificky zodpovedá vašim záujmom. Preferencie svojho prehliadača môžete nastaviť tak, aby sa všetky súbory cookie odmietli. Zabráni vám to však používať väčšinu prispôsobených služieb a aby ste mohli používať niektoré služby, budete musieť opakovane zadať prihlasovacie údaje. Súbory cookie ukladajú vaše preferencie, a zjednodušujú vám tak používanie. Ďalšie informácie o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie.

Uchovávanie dát

Vaše informácie budeme uchovávať primeranú dobu alebo tak dlho, ako to vyžaduje zákon.

Zmena vašich údajov

Máte právo požadovať kópiu informácií, ktoré o vás uchovávame. Za jej poskytnutie môžeme účtovať poplatok, ktorý nesmie presiahnuť 6,35 EUR. Máte tiež právo na prístup k svojim dátam, právo meniť prípadné nepresnosti v informáciách, ktoré o vás uchovávame, právo namietať proti použitiu svojich dát a právo zablokovať akékoľvek konkrétne použitie vašich dát tým, že svoju požiadavku odošlete na stránku web@smurfitkappa.com .

Zmeny v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov

Akékoľvek budúce zmeny v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov budú zverejnené na webovej stránke prípadne oznamom prostredníctvom e-mailu.

Disclaimer