Rovnako, ako mnoho iných webových stránok, aj my používame a uchovávame súbory cookie na vašom počítači. Tieto súbory cookie sa používajú na zlepšenie našej webovej stránky a poskytujú vám viac personalizované služby , ako na webovej stránke, tak i cez iné médiá. Ďalšie informácie nájdete v časti „Politika používania súborov cookie“.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Spoločnosť Smurfit Kappa vo svojej 8. výročnej správe o udržateľnom rozvoji oznamuje výrazný pokrok

​15 June 2015

Spoločnosť Smurfit Kappa jeden z popredných svetových výrobcov papierových obalových riešení, dnes vo svojej 8. výročnej správe o udržateľnom rozvoji znovu zdôrazňuje svoj jedinečný záväzok ponúkať pridanú obchodnú hodnotu prostredníctvom udržateľnosti vo všetkých svojich prevádzkových oblastiach..

Správa, “Sustainability in every fibre” zdôrazňuje zameranie spoločnosti Smurfit Kappa vytvárať a prevádzkovať skutočné cyklické systémy s jedinečným záväzkom využívať v produktoch a procesoch len 100%-tne udržateľne získané vlákna. Úplnú transparentnosť zaručuje dodržiavanie smerník GRI 4 komplexnej úrovni zverejňovania. Úspech dosiahnutý v roku 2014 v piatich nanovo definovaných strategických prioritách udržateľného rozvoja obsahuje:

  • Les -  Všetky suroviny využívané pri výrobe papiera sa teraz obstarávajú výhradne cez certifikovaný systém "Chain of Custody" 
  • Klimatické zmeny - Zníženie emisií CO2 o 21,6% na tonu vyrobeného papiera, pričom cieľ na rok 2020 je dosiahnuť zníženie o 25% 
  • Voda - Zníženie organického obsahu vody (COD) vrátenej do životného prostredia z papierní o 28%, pričom cieľ na rok 2020 je dosiahnuť zníženie jeho obsahu o 33% 
  • Odpad -  Dvanástim z 38 prevádzok sa v roku 2014 podarilo nevyvážať odpad na skládky 
  • Ľudia - Celkom 80% zamestnancov spoločnosti sa zúčastnilo prvého prieskumu motivácie zamestnancov "MyVoice2014" 
 

Gary McGann, generálny riaditeľ spoločnosti Smurfit Kappa, komentoval vynikajúce výsledky uvedené v správe nasledovne:

“Sme hrdí na to, že môžeme povedať, že naši ľudia a produkty dbajú na udržateľnosť v každom smere. Tento prístup využívame ako lupu, pomocou ktorej sa môžeme zamerať na inovácie, stratégiu a pracovné postupy.”

Prevádzkový riaditeľ spoločnosti, Tony Smurfit, pokračoval:

“Tento prístup umožňuje neustály rast firmy a dlhodobé partnerstvo s niektorými najrešpektovanejšími svetovými značkami. Každý deň dokazujeme, ako náš spôsob myslenia prispieva k lepšiemu, udržateľnejšiemu svetu a jasnejšej budúcnosti.”

Správa obsahuje komplexný aktuálny prehľad o výsledkoch spoločnosti Smurfit Kappa v piatich strategických prioritných oblastiach:

Rozširovanie udržateľných zdrojov a zodpovedné lesné hospodárstvo

V roku 25014 spoločnosť Smurfit Kappa úspešne absolvovala certifikáciu "Chain of Custody", ktorá umožňuje štandardne ponúkať zákazníkom obaly s certifikátom FSC®. Všetky suroviny použité pri výrobe papiera teraz obstarávame cez certifikovaný systém "Chain of Custody", pričom vyše 97% obalov a 92% spracovateľských úkonov má osvedčenie FSC® a/alebo PEFCTM.*

Zníženie emisií CO2 a vyšovanie obnoviteľnej energie

Potom ako spoločnosť Smurfit Kappa dosiahla svoj pôvodný cieľ zníženia emisií CO2 o 20% do roku 2020 v porovnaní s rokom 2005, si stanovila nový cieľ ohľadom týchto emisií. Nový cieľ je znížiť relatívne emisie CO2 v papierňach o 25% do roku 2020 v porovnaní s rokom 2005. Relatívne zníženie emisií CO2 z fosílnych palív v roku 2014 v porovnaní s rokom  2013 bola o 1,2% nižšie, čo je v súčasnosti porovnateľné s cieľom stanoveným v roku 2005 -21,6%.

Spoločnosť Smurfit Kappa zákazníkom ponúka aj transparentný prehľad o dopadoch výroby obalov na emisie CO2. Z tohto dôvodu bol dizajnový softvér "Innotools" v roku 2011 vybavený funkciou na meranie uhlíkovej stopy jednotlivých obalových produktov. Teraz spoločnosť rozšírila "Innotools" o novú funkciu, ktorá umožní zákazníkom sledovať znižovanie uhlíkovej stopy ich obalov v priebehu rokov.

Znižovanie znečistenia vody

Spoločnosť Smurfit Kappa sa zaviazala znižovať organický obsah vody (COD) vrátenej do životného prostredia z jej prevádzok o jednu tretinu do roku 2020 v porovnaní s rokom 2005, pričom  momentálne dosiahla 28%-tné zníženie oproti referenčnému roku.

Neustále investície do čističiek vôd umožňujú spoločnosti Smurfit Kappa účinnejšie čistiť odpadovú vodu, čo vedie k efektívnejšiemu využívaniu vody a jej recyklácii v priebehy výroby.

Okrem  toho spoločnosť Smurfit Kappa zavádza posudzovanie rizika pre vodné zdroje vo všetkých prevádzkach na výrobu papiera a obalov, čo pomôže dosiahnuť konkrétnejšie ciele spojené s úpravou vody a plánmi na zlepšenie v každej prevádzke. 

Znižovanie objemu odpadu vyvážaného na skládky

Dvanástim z 38 prevádzok spoločnosti Smufit Kappa sa v roku 2014 podarilo nevyvážať odpad na skládky. Spoločnosť Smurfit Kappa spustila projekt na vyhodnotenie odpadu na skládkach s cieľom zmapovať možnosti, ako znížiť odpad z našich prevádzok a stanoviť konkrétne ciele na zníženie objemu odpadu.

Ľudia 

Najdôležitejším aktívum spoločnosti Smurfit Kappa sú ľudia. Prvý prieskum motivácie zamestnancov v celej spoločnosti "MyVoice2014", ponúkol všetkým zamestnancom príležitosť vyjadriť svoj názor a opísať svoje osobné pracovné skúsenosti. Prieskum mal veľký ohlas, o čom svedčí pomer odpovedí vo výške 80%. Vďaka tomu sa môže spoločnosť Smurfit Kappa ďalej zlepšovať a byť dobrým zamestnávateľom.

 

Poskytovanie pridanej obchodnej hodnoty zákazníkom prostredníctvom udržateľnosti je súčasťou stratégie spoločnosti Smurfit Kappa "Open the futute", ktorej cieľom je vytvoriť príležitosti pokrokovo zmýšľajúcim zákazníkom neúnavným  využívaním našich skúseností, odbornosti a originality.

Viac o stratégii "Open the future" nájdete na stránke openthefuture.info

Výročná správa o udržateľnom rozvoju spoločnosti Smurfit Kappa za rok 2014 bola pripravená v súlade s pokynmi smernice "Global Reporting Initiative Guidelines" (GRI) 4 komplexná úroveň zverejňovania.

Spoločnosť Smurfit Kappa vo svojej 8. výročnej správe o udržateľnom rozvoji oznamuje výrazný pokrok