Rovnako, ako mnoho iných webových stránok, aj my používame a uchovávame súbory cookie na vašom počítači. Tieto súbory cookie sa používajú na zlepšenie našej webovej stránky a poskytujú vám viac personalizované služby , ako na webovej stránke, tak i cez iné médiá. Ďalšie informácie nájdete v časti „Politika používania súborov cookie“.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Smurfit Kappa zvyšuje záväzok týkajúci sa riešenia klimatickej zmeny

Smurfit Kappa announces new fossil CO2 reduction target, increasing from 20% to 25% by 2020 on the occasion of today’s publication of its 7th annual Sustainable Development Report

​23 June 2014 


Pri príležitosti dnešného zverejnenia svojej 7. výročnej správy o trvalo udržateľnom rozvoji oznámila spoločnosť Smurfit Kappa nový cieľ týkajúci sa zníženia CO2 z fosílnych palív, pričom ide o zvýšenie z 20% na 25% do roku 2020

  • Dosiahnutý cieľ do roku 2020 pre CO2 vo výške 21% zníženia emisií uhlíka na tonu vyrobeného papiera (pôvodný cieľ bol 20%)
  • Dosiahnutý cieľ stanovený do roku 2015 pre certifikát Chain of Custody, ktorý sa vzťahuje na 91% certifikovaných spracovateľských prevádzok (pôvodný cieľ bol 90%)
  • Po prvý raz informácia o nových záväzkoch v štyroch kľúčových oblastiach dopadu trvalej udržateľnosti: Zdravie a bezpečnosť (Health and Safety), Angažovanie komunity (Community Involvement), Minimalizovanie odpadov (Waste Minimalisation) a Tvrvalo udržateľné zdroje (Sustainable Sourcing)

Smurfit Kappa, jedna z popredných svetových spoločností ponúkajúcich riešenia v oblasti papierových obalov, dnes zintenzívnila svoj záväzok riešiť klimatickú zmenu zvýšením svojho cieľa týkajúceho sa zníženia emisií CO2 na tonu vyrobeného papiera na 25% do roku 2020. Svoj pôvodný cieľ na rok 2020, ktorým bolo zníženie o 20%, dosiahla už vo veľkom časom predstihu. 

Obnovený záväzok sa prekrýva so zverejnením 7. výročnej správy o trvalo udržateľno rozvoji. Dosiahnutím zníženia emisií CO2 z fosilných palív o 21% zrealizovala spoločnosť Smurfit Kappa absolútne zníženie emisií CO2 z fosilných palív od roku 2005 vo výške 929 000 ton prostredníctvom kombinácie investícií do zníženia spotreby energie, do iniciatív týkajúcich sa energetickej účinnosti a do celkovej optimalizácie svojho lisovacieho systému. Tým sa v roku 2013 dosiahol pokles emisií uhlíka na tonu vyrobeného papiera o 6,5%. 

Na základe významných pokrokov v používaní trvalo udržateľných vlákien má 91 % všetkých spracovateľských prevádzok spoločnosti Smurfit Kappa v súčasnosti certifikát Chain of Custody, čo znamená prekročenie jej pôvodného záväzku dosiahnuť minimálne 90 % úroveň certifikácie do roku 2015. Okrem toho, takmer 90 % všetkých obalov vyrábaných v Európe získalo certifikát Chain of Custody od certifikačných orgánov ako sú Forest Stewardship Council (FSC – Rady pre hospodárenie v lesoch), Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) alebo iniciatíva Sustainable Forest Initiative (SFI). Predpovede hovoria, že všetky podstatné prevádzky spoločnosti Smurfit Kappa na americkom kontinente získajú certifikát Chain of Custody do konca roku 2014 po certifikácii jej prevádzok vo Venezuele.

Tieto úspechy za rok 2013 tvoria kľúčovú časť Vízie o trvalej udržateľnosti spoločnosti Smurfit Kappa, ktorá predstavuje záväzok dodávať trvalo udržateľné, inovatívne riešenia zákazníkom, ktoré im pomôžu uspieť na ich príslušných trhoch, znížiť dopad ich aktivít na životné prostredie a dosiahnuť úspech v podnikaní.

Tento záväzok týkajúci sa trvalej udržateľnosti je zakotvený v novej globálnej iniciatíve značky Smurfit Kappa nazvanej Open the future, ktorá bola predstavená minulý týždeň. Demonštruje oddanosť spoločnosti Smurfit Kappa zákazníckemu rastu poskytnutím programov s tým najhlbším porozumením, aké sa kedy v oblasti priemyslu papierových obalov a budovania novej siete centier zákazníckych skúseností na celom svete vytvorili s tým, že sprostredkúvajú svoje inovačné schopnosti svojim zákazníkom.

Gary McGann, generálny riaditeľ skupiny Smurfit Kappa, povedal:

 

„Našou víziou je pomáhať našim zákazníkom uspieť na trhoch, kde pôsobia zabezpečením trvalej udržateľnosti našich riešení v oblasti papierových obalov a ponúkaním inovatívnych riešení, ktoré im nielen pomôžu pri raste, ale aj pri ich vlastných programoch trvalej udržateľnosti. Na základe úspešného splnenia dvoch kľúčových cieľov týkajúcich sa emisií uhlíka a certifikácie Chain of Custody s veľkým časovým predstihom aktuálne zvyšujeme náš záväzok týkajúci sa riešenia klimatickej zmeny. Veríme, že trvalá udržateľnosť je nielen správnou vecou, ale aj kľúčovým prvkom súčasného i budúceho obchodného úspechu ako pre našich zákazníkov, tak aj pre Smurfit Kappa.“
 

Po prvý raz sa tohtoročná výročná správa zaväzuje splniť štyri nové časovo viazané ciele v oblastiach, pre ktoré si spoločnosť predtým ciele nestanovila vrátane Zdravia a bezpečnosti, Angažovania komunity, Minimalizovania odpadov a Trvalo udržateľných zdrojov. Spolu s CO2, certifikátom Chain of Custody a vodou ide o aspekty životného prostredia a spoločenský dopad, pričom spoločnosť Smurfit Kappa verí, že môže zrealizovať najväčší príspevok pri podpore viac trvalo udržateľnej a odolnej spoločnosti.

Viac informácií o kampani Open the future spoločnosti Smurfit Kappa môžete získať na stránke: www.openthefuture.info

Správa o trvalo udražateľnom rozvoji za rok 2013 je k dispozícii na stiahnutie (PDF 4.9MB)

Trvalý záznam je možné získať na adrese: sustainability@smurfitkappa.com

Smurfit Kappa zvyšuje záväzok týkajúci sa riešenia klimatickej zmeny