Rovnako, ako mnoho iných webových stránok, aj my používame a uchovávame súbory cookie na vašom počítači. Tieto súbory cookie sa používajú na zlepšenie našej webovej stránky a poskytujú vám viac personalizované služby , ako na webovej stránke, tak i cez iné médiá. Ďalšie informácie nájdete v časti „Politika používania súborov cookie“.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Skupina Smurfit Kappa vydáva Správu o trvalo udržateľnom rozvoji 2012

​21. júna 2013

Skupina Smurfit Kappa zverejnila šiestu výročnú Správu o trvalo udržateľnom rozvoji za rok 2012.

Splnenie záväzku o získaní Certifikátu spotrebiteľského reťazca

dva roky pred termínom

Správa podrobne uvádza pokračujúci pokrok v iniciatívach Skupiny v oblasti trvalo udržateľného podnikania a podčiarkuje presvedčenie Skupiny Smurfit Kappa, že výnosný rast sa dá dosiahnuť poskytovaním inovatívnych a trvalo udržateľných obalových riešení zákazníkom a dodržiavaním trvalo udržateľných pracovných postupov. Výsledkom významného pokroku Skupiny v programe Certifikát spotrebiteľského reťazca v roku 2012 bolo splnenie jedného z dlhodobých záväzkov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja vo februári 2013, dva roky pred plánovaným termínom.

Gary McGann, výkonný riaditeľ Skupiny, poznamenal: „Dnešná správa a včasné splnenie jedného z našich dlhodobých cieľov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja ešte viac demonštrujú naše záväzky voči trvalej udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti.

V roku 2013 budeme pokračovať v odhodlaní demonštrovať všetkým naši partnerom, že naše ciele v trvalej udržateľnosti sú dosiahnuteľné, výhodné pre naše podnikanie a ekonomicky životaschopné. Trvalo udržateľný rozvoj je základným princípom nášho spôsobu každodennej práce a sústavne sa snažíme podporovať postupy trvalo udržateľného manažmentu vo všetkých našich činnostiach. Trvalá udržateľnosť sa stala kľúčovou hnacou silou nášho podnikania a je platformou rozlíšenia na trhu.“

Správu o trvalo udržateľnom rozvoji za rok 2012 | Hlavné body

Certifikát spotrebiteľského reťazca

  • Európa: Vo februári 2013 sme boli svedkami úspešného dokončenia certifikačných programov FSC (Forestry Stewardship Council - Rada pre hospodárenie v lesoch) a PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification - Program pre schvaľovanie systémov certifikácie lesov) pre spracovateľské prevádzky v Európe. Dosiahol sa cieľ certifikovať všetky spracovateľské závody v Európe, pre ktoré je certifikácia dôležitá.
  • Latin Amerika: Všetky mexické prevádzky získali Certifikát spotrebiteľského reťazca podľa programu FSC. Rovnakú certifikáciu získali integrované spracovateľské prevádzky v Argentíne.
  • Certifikované obaly: Dokončenie certifikačného programu v Európe viedlo aj k tomu, že viac ako 90 % všetkých spracovateľských prevádzok Skupiny bolo certifikovaných, čím sa dva roky pred termínom splnil prvý dlhodobý záväzok Skupiny v oblasti trvalej udržateľnosti.

Zníženie emisií CO₂ a obsahu organických látok v odpadových vodách (ChSK)

Skupina Smurfit Kappa znížila absolútne emisie CO₂ z fosílnych palív medziročne o 1,8 % a globálny systém papierenských závodov a závodov na výrobu lepenky znížil emisie CO₂ z fosílnych palív o 3,1 % na tonu vyrobeného papiera a lepenky.

Skupina Smurfit Kappa znížila absolútne hodnoty obsahu organických látok v odpadových vodách (ChSK) medziročne o 1,7 % a globálny systém papierenských závodov a závodov na výrobu lepenky znížil hodnoty obsahu organických látok v odpadových vodách (ChSK) o 4,7 % na tonu vyrobeného papiera a lepenky.

Investície do životného prostredia

Významné investičné projekty zamerané na zníženie emisií CO2 boli dokončené v papierenských závodoch Skupiny v meste Navarra v Španielsku, v Mexico City a v mestách Cali a Barranquilla v Kolumbii.

Významné investície do čističiek odpadových vôd boli dokončené v papierenskom závode Skupiny v meste Bernal v Argentíne (nová čistička odpadových vôd) a v meste Ania v Taliansku (rozšírenie existujúcej čističky).

Kódex obchodného správania

Bol schválený nový kódex a zahájená informačná kampaň.

Trvalo udržateľné obaly

Nástroj Pack Expert (Obalový expert) bol rozšírený o parametre týkajúce sa životného prostredia, ktoré umožnia zákazníkom hodnotiť vplyv ich správy zásobovacieho reťazca na životné prostredie.

Akvizície

Skupina Orange County Container Group (OCCG) získaná v decembri 2012 je skupina s Certifikátom spotrebiteľského reťazca, ktorá je aktívna hlavne v Mexiku a južných štátoch USA. Dodáva obalovú lepenku a produkty zo spracovanej vlnitej lepenky rovnakému okruhu zákazníkov ako Skupina Smurfit Kappa.

The Správa o trvalej udržateľnosti za rok 2012 je k dispozícii na stiahnutie(PDF 3.9MB)

Výtlačok si môžete vyžiadať e-mailom na adrese sustainability@smurfitkappa.com

 

Skupina Smurfit Kappa vydáva Správu o trvalo udržateľnom rozvoji 2012