Rovnako, ako mnoho iných webových stránok, aj my používame a uchovávame súbory cookie na vašom počítači. Tieto súbory cookie sa používajú na zlepšenie našej webovej stránky a poskytujú vám viac personalizované služby , ako na webovej stránke, tak i cez iné médiá. Ďalšie informácie nájdete v časti „Politika používania súborov cookie“.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Rekonštrukcia osvetlenia výrobnej haly a skladu hotových výrobkov

​Rekonštrukcia osvetlenia výrobnej haly a skladu hotových výrobkov.

Pôvodné osvetlenie výrobnej haly a skladu hotových výrobkov bolo zastaralé, funkčne nespoľahlivé, vyžadovalo si časté opravy, hrozilo nebezpečenstvo skratov a výpadku osvetlenia. Intenzita osvetlenia bola nepostačujúca. Boli vysoké náklady na údržbu.

Hlavné kritériá rekonštrukcie osvetlenia, boli odstránenie poruchovosti, zvýšenia intenzity osvetlenia a možnosti úspory elektrickej energie. Zapojenie jednotlivých obvodov (sekcií) osvetlenia bolo treba prispôsobiť jednotlivým sekciám spracovateľských strojov, riešilo sa tiež  alternatívne osvetlenie skladu polotovarov a hotových výrobkov.

Riešenie:

  • Navrhli sme výmenu kompletného osvetlenia výrobnej haly v 2 etapách s možnosťou vypínania jednotlivých sekcií v prípade odstavených strojov.
  • Zvýšená spoľahlivosť a bezpečnosť, zvýšená intenzita osvetlenia.
  • Boli namontované úsporné osvetľovacie telesá
  • Prínosom celkovej rekonštrukcie má byť aj úspora v spotrebe elektrickej energie. Pôvodných 1440 ks lámp bolo vymenených na 928 lámp.

Modernizácia osvetlenia výrobnej haly a skladu hotových výrobkov prináša úspory v spotrebe elektrickej energie čo má priaznivý dopad na zaťaženie životného prostredia. Zvýšením intenzity osvetlenia sa dosiahla vyššia bezpečnosť práce a zníženie zaťaženia zrakových orgánov.

Rekonštrukcia osvetlenia výrobnej haly a skladu hotových výrobkov