Rovnako, ako mnoho iných webových stránok, aj my používame a uchovávame súbory cookie na vašom počítači. Tieto súbory cookie sa používajú na zlepšenie našej webovej stránky a poskytujú vám viac personalizované služby , ako na webovej stránke, tak i cez iné médiá. Ďalšie informácie nájdete v časti „Politika používania súborov cookie“.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Mexiko – Tímová práca zlepšuje čističku odpadových vôd v závode Cerro Gordo

V roku 2011 sa významne zlepšila výkonnosť čističky odpadových vôd (ČOV) a kvalita vody v závode Cerro Gordo.

Od začiatku prevádzky v roku 1994 ČOV dosiahla dobrú úroveň čistenia zodpovedajúcu federálnym predpisom. V prevádzke čističky sa však pravidelne vyskytovali nestability spôsobené vláknitými baktériami a opakovanými útokmi nokardií, veľmi agresívnych organizmov, ktoré spôsobujú vysoké hladiny suspendovaných tuhých častíc a nútia k úplnému odčerpaniu mikrobiologického kalu.

 

 

Na zmiernenie nestabilného režimu bol najprv zavedený program využívajúci živiny a enzýmy. Potom boli ako hlavné príčiny identifikované vláknité baktérie. Tieto príčiny boli riešené úpravou primárneho spracovania, nastavením prevádzkových parametrov a novými živinami zabezpečujúcimi lepší metabolizmus. Od januára 2011 sa živiny používajú pravidelne. Výrazne podporujú rast vyšších mikroorganizmov a zvyšujú efektívnosť čistenia. Účinnosť zníženia CHSK sa zvýšila na 90 % a ročné náklady na živiny sa od roku 2008 znížili o 69 %.

Mexiko – Tímová práca zlepšuje čističku odpadových vôd v závode Cerro Gordo