Rovnako, ako mnoho iných webových stránok, aj my používame a uchovávame súbory cookie na vašom počítači. Tieto súbory cookie sa používajú na zlepšenie našej webovej stránky a poskytujú vám viac personalizované služby , ako na webovej stránke, tak i cez iné médiá. Ďalšie informácie nájdete v časti „Politika používania súborov cookie“.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Smurfit Kappa Obaly Štúrovo a.s. prekročil v súčasnosti 1400 dní bez úrazu.

Zavádzame a sledujeme požiadavky Legislatívy Slovenskej republiky, prísne požiadavky Smurfit Kappa Group a takisto využívame niekoľko foriem komunikácie s pracovníkmi, aby sme vytvorili a prehĺbili kultúru, ktorá uprednostňuje bezpečnosť zdravia pri práci.

Využívame nasledovné systémy na ochranu zdravia a zvýšenie bezpečnosti pri práci:

  • Denným sledovaním a zaznamenávaním nebezpečných situácií (unsafe condition)
  • Denným sledovaním a zaznamenávaním  skoro nehôd (near miss)
  • Vypracovali sme dôkladnú analýzu rizík, ktorú pravidelne aktualizujeme
  • Bezpečnosť je jeden z troch hlavných kritérií udelenia bonusu pre zamestnancov
  • Využívame rôzne komunikačné kanály na zdôraznenie bezpečnosti – nástenky, obrazovky vo výrobe,   pravidelné rozhovory s manažérmi a bezpečnostným koordinátorom
  • Pravidelné kontroly všetkých priestorov vrcholovým manažmentom a stredným manažmentom so všetkých oddelení
  • Rozborom bezpečnosti na všetkých poradách vrcholového manažmentu
  • Hlasovaním, vymenovaním a zasadnutiami bezpečnostnej komisie zloženej z manažmentu výroby a so zástupcov zamestnancov

Uvedomujeme si, že aj v oblasti bezpečnosti je dôležité využívať princíp neustáleho zlepšovania. V súčasnosti pracujeme na projektoch riadenými z úrovne CCE, kde sa kladie veľký dôraz na bezpečnosť, plánujeme zaviesť 5S na pracoviskách aby sme tým zvýšili jednak hygienu a poriadok na pracoviskách ale na druhej strane vytvorili priestor na zviditeľnenie nebezpečných situácií a znížili riziko.  Starostlivosť a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je neustály proces zlepšovania sa a vštepovania tejto kultúry do živej organizácie.


Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci