Rovnako, ako mnoho iných webových stránok, aj my používame a uchovávame súbory cookie na vašom počítači. Tieto súbory cookie sa používajú na zlepšenie našej webovej stránky a poskytujú vám viac personalizované služby , ako na webovej stránke, tak i cez iné médiá. Ďalšie informácie nájdete v časti „Politika používania súborov cookie“.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Tridsaťšesť rokov lesníckeho výskumu v Smurfit Kappa Carton de Colombia

Ústav pre výskum lesného hospodárstva (Forestry Research Department) je už 36 rokov veľmi dôležitý pre rozvoj divízie lesného hospodárstva SKCC, a to najmä tri hlavné oblasti uvedené nižšie.

 

Pestovanie stromov a šľachtiteľský výskumný program:

Ústav pre výskum lesného hospodárstva (Forestry Research Department) zameriava svoje prvotné úsilie na zavedenie a testovanie viacerých druhov drevín za účelom získania vlákniny pre výrobky spoločnosti. Vykonalo sa množstvo testov na porovnanie rôznych druhov. Genetické šľachtenie je založené na klonovom lesnom hospodárstve pre eukalyptus – výber najlepších stromov a ich reprodukcia prostredníctvom zakorenených odrezkov rovnakého stromu; a rodinnom lesnom hospodárstve pre borovice – zber tých najlepších sadeníc z vynikajúcich stromov. Nepoužíva sa žiadna genetická modifikácia, všetko sa zakladá na výbere najlepších jedincov.

Program výskumu lesného hospodárstva a produktivity:

Akvizícia nových fariem priniesla nové výzvy, ako napríklad koľko stromov je potrebné vysadiť, ako pripraviť pôdu, kedy a ako často hubiť burinu, ako stromom dodať ďalšie látky pre ich lepší rast a ako využívať vytvorený potenciál prostredníctvom genetického šľachtenia.

V rámci výskumného programu boli vyvinuté tri počítačové aplikácie:

1. SMURFERC establishment, na výpočet a optimalizáciu množstva hnojiva potrebného na pestovanie každého zo šiestich pracovných druhov v 64 rôznych pôdnych jednotkách na našich pozemkoch,

2. SMURFERC maintenance,umožňuje v počiatočnej fáze určiť z analýzy listov na plantážach borovíc a eukalyptov stav výživy a rastu, ktoré sú potrebné na vytvorenie možnosti riadenia výživy

3. Cartón de Colombia Carbon fixation Programme (3Cfix), aplikácia, ktorá divízii lesného hospodárstva umožňuje vypočítať pomocou miestnych výpočtov rastu a indexov z vedeckých štúdií zameraných na borovice a eukalypty fixáciu uhlíka a zásoby na plantážach, rovnako ako aj množstvo odstráneného CO2 z atmosféry počas tohto procesu. Všetky tieto výpočty je možné vykonávať na ročnom základe.

Výskumný program na ochranu zdravia rastlín:

Rôzne druhy stromov boli vzhľadom na zmenenú povahu našich lesných zásob vystavené širokej škále podmienok životného prostredia. Časom sa objavili rôzne choroby a škodcovia, čo viedlo k obavám o produktivitu lesov a kvalitu vlákna. Výskumný program na ochranu zdravia rastlín bol zahájený v roku 1988 s cieľom riešiť tieto problémy. Tento program sa skladá z troch hlavných pracovných zložiek: školenie, prevencia a posudzovanie rizík chorôb a škodcov.

Tridsaťšesť rokov lesníckeho výskumu v Smurfit Kappa Carton de Colombia