Rovnako, ako mnoho iných webových stránok, aj my používame a uchovávame súbory cookie na vašom počítači. Tieto súbory cookie sa používajú na zlepšenie našej webovej stránky a poskytujú vám viac personalizované služby , ako na webovej stránke, tak i cez iné médiá. Ďalšie informácie nájdete v časti „Politika používania súborov cookie“.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Podporné služby

Nástroje InnoTools

Sústreďujeme sa na spôsob, ako to pre našich zákazníkov zistiť správne, prvý raz, vždy

Naše metodiky sa sústavne vyvíjajú, stávajú sa dôvtipnejšie a zaručujú, že naše inovácie sú založené skôr na faktoch ako na intuícii. V najnovších laboratórnych testovacích zariadeniach ešte pred dodaním meriame, ako sa obal bude správať v podmienkach rôzneho prostredia v zásobovacom reťazci.

Na podporu týchto meraní používame celú škálu jedinečných nástrojov, ktoré sú k dispozícii len v spoločnosti Smurfit Kappa, tieto nástroje sa nazývajú InnoTools. Nástroje InnoTools umožňujú zlepšiť dôslednosť našich rozhodnutí, odstraňujú opakované vynakladanie úsilia a zaručujú, že identifikujeme a vyhodnotíme všetky možné riešenia.

Sme svetový líder v odvetví obalov založených na papieri a naša veľkosť a rozsah nám zabezpečujú jedinečné pochopenie zásobovacích reťazcov na celom svete a umožňujú nám vyhodnotiť viac ako 15 miliónov obalov každý rok – viac ako ktokoľvek iný na našom trhu.

Na podporu našich zákazníkov používame tri nástroje InnoTools:

Paper to Box (Papier na škatuľu): Tento softvérový nástroj funguje ako odborník na určenie najvýhodnejšieho zloženia materiálov pre ľubovoľnú danú aplikáciu obalu. Je navrhnutý tak, aby obmedzoval riziko nadmerného alebo nedostatočného obalu pre vaše výrobky a znižoval výdavky na obaly. Údaje, ktoré používa, sú odvodené z najnovších vedeckých pohľadov a fyzikálnych modelov v priemysle obalov a každý rok hodnotíme viac ako 15 miliónov obalov. Tento nástroj umožňuje aj hodnotenie materiálov lepeniek podľa ľubovoľných parametrov vrátane vplyvu na emisie CO2, aby sa zaručilo, že na splnenie vašich požiadaviek sa použije správny materiál.

Pack Expert (Obalový expert): Tento softvérový nástroj automatizuje zložité výpočty potrebné na určenie funkčných vlastností obalu v zásobovacom reťazci. Tieto jedinečné údaje sa potom použijú na vytvorenie logistickej efektívnosti, ktorá prináša úspory, ako aj na zníženie vplyvu vášho zásobovacieho reťazca na životné prostredie.

InnoBook: Je to naša kompletná knižnica obalových riešení, ktorá všetkým našim 650 konštruktérom a dizajnérom umožňuje navzájom využívať prístupy ostatných na vyhľadanie riešení vašich požiadaviek na obaly. InnoBook obsahuje zbierku (množstvo konštrukcií) kreatívnych konštrukcií obalov, ktoré sú pripravené na prispôsobenie podľa vašich špecifikácií, zhromažďovanú v celosvetovom rozsahu a každodenne aktualizovanú. Databáza je rozdelená podľa segmentov trhu a úplne pokrýva naše portfólio obalov.

Pomoc zákazníkom pripraviť sa na maloobchodný predaj

Získanie presného a aktuálneho prehľadu o požiadavkách zákazníkov a ich trhu

Viac informácií pre maloobchod

Moneysaver

Metodika programu Moneysaver interpretuje aktuálne úzke miesta zásobovacieho reťazca s cieľom zlepšiť efektívnosť

Viac o programe Moneysaver