Rovnako, ako mnoho iných webových stránok, aj my používame a uchovávame súbory cookie na vašom počítači. Tieto súbory cookie sa používajú na zlepšenie našej webovej stránky a poskytujú vám viac personalizované služby , ako na webovej stránke, tak i cez iné médiá. Ďalšie informácie nájdete v časti „Politika používania súborov cookie“.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Papier

Najmodernejšie testovacie zariadenia na hodnotenie buničiny, papiera a lepenky z hľadiska pevnosti, potlačiteľnosti, spracovateľnosti a chemických vlastností

K týmto zariadeniam patria:

  • Veľké laboratórium na všetky merania papiera v štandardnom prostredí

Zabezpečuje merania pevnosti, ako je odolnosť pri stlačení, pevnosť v ťahu, pevnosť v ďalšom trhaní, pevnosť v pretlaku, pevnosť väzby medzi vrstvami a rôzne hodnotenia povrchových a optických vlastností. Laboratórium poskytuje aj možnosti merať najbežnejšie vlastnosti vlnitej lepenky a skladačkového kartónu. Všetky testy sa vykonávajú v prostredí s dobre regulovanou štandardnou teplotou a tlakom 23 °C/50 % relatívnej vlhkosti.

  • Meranie vlastností papiera v neštandardnom prostredí

Veľké klimatizované miestnosti umožňujú hodnotiť papier v prostredí zodpovedajúcom podmienkam konečného používania výrobkov zákazníkov, či už je to tropické podnebie alebo uskladnenie v chlade. Veľkosť miestností nám umožňuje vykonávať aktuálne merania v klimatizovanom prostredí, nielen upravovať proces.

  • Vývoj neštandardných testov

Vlastné metódy neštandardnej charakterizácie, ako je odolnosť pri stlačení pri dlhodobom namáhaní, odolnosť proti praskaniu, povrchová pevnosť a pevnosť lepeného spoja, merania vlastností, ktoré súvisia so spracovateľnosťou v procesoch zákazníka, a životnosťou konečného výrobku. Hlboké poznatky o mechanických vlastnostiach papiera, ako aj skúsení mechanici a počítačoví technici nám umožňujú simulovať procesy zákazníka a zásobovacieho reťazca a na základe simulácií vyvíjať papier s jedinečnými vlastnosťami.

  • Skenovací elektrónový mikroskop (SEM)

Mikroskop SEM poskytuje obraz najmenších detailov papiera, ale môže sa využiť aj ako nástroj na analýzu chemickej štruktúry povrchu papiera. Spolu so svetelným mikroskopom je to výkonný nástroj na skúmanie náterov a potlače, ako aj na riešenie problémov s lepením a nečistotami. 

  • Laboratórium potlačiteľnosti a náterov

V laboratórium potlačiteľnosti máme možnosť hodnotiť interakciu medzi tlačovou farbou a papierovým substrátom napríklad pomocou merania povrchovej energie. Laboratórium je vybavené aj metódami potrebnými na hodnotenie potlače, ako je sýtosť farieb, nárast tlačového bodu, tvárnenie a vzhľad. V laboratóriu náterov máme zariadenia na hodnotenie a prípravu farebných náterov.

  • Chemické laboratórium

Moderné laboratórne zariadenie umožňuje zistiť a určiť množstvo chemických látok v papieri a v procese výroby papiera. Tieto užitočné nástroje umožňujú zaručiť správnu rovnováhu chemických látok v procese a správne chemické zloženie papiera na dosiahnutie optimálnej pevnosti a zabrániť prítomnosti škodlivých látok.

Laboratórium má aj akreditáciu na niektoré analýzy životného prostredia.

  • Moderné laboratórium rozvlákňovacích procesov

Poskytuje možnosť simulovať všetky kroky výroby papiera od varenia, bielenia a jemného rozvlákňovania po výrobu hárkov papiera. V našom dynamickom hárkovači môžeme pripravovať anizotropné viacvrstvové hárky porovnateľné so strojovo vyrábanými papiermi. Je to perfektný nástroj na hodnotenie rôznych surovín a aditív.

Lars Henriksson - viceprezident pre vývoj výrobkov

"Inovácia znamená rozvinúť novú myšlienku, rozpracovať ju do niečoho hodnotného a dodať ju na trh"

Viac o ňom