Rovnako, ako mnoho iných webových stránok, aj my používame a uchovávame súbory cookie na vašom počítači. Tieto súbory cookie sa používajú na zlepšenie našej webovej stránky a poskytujú vám viac personalizované služby , ako na webovej stránke, tak i cez iné médiá. Ďalšie informácie nájdete v časti „Politika používania súborov cookie“.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Sieť inovácií

Napomáha udržať konzistenciu obalových riešení a nových inovácií na svetových trhoch

Mnohé z našich inovačných iniciatív sú spolu prepojené do siete na úžitok našich zákazníkom, ktorým sieť poskytuje špecializované riešenia pre mnohé regióny. Sieť inovácií poskytuje prístup ku kreatívnej sile 34 krajín a tisícov odborníkov, zaručuje naše pochopenie všetkých trhov, na ktorých podnikáte – kdekoľvek sa nachádzate.

Naším cieľom nie je len vývoj „know-how“ – cieľom je mobilizovať a prispievať k bohatstvu našich odborných schopností a umožniť k nemu prístup našim zákazníkom.

Sieť vytvorená lokálne pre potreby a inovácie na lokálnych trhoch je centrálne prepojená a umožňuje efektívne zdieľanie poznatkov, inovácií a najlepších postupov. Takéto usporiadanie umožňuje zákazníkom zo všetkých oblastí využívať konzistenciu obalových riešení a menším zákazníkom využívať nové inovácie na trhoch na celom svete.

Sieť je prepojená viacerými prostriedkami:

  • Nástroje: Súbor nástrojov InnoTools skladajúci sa z nástrojov InnoBook, Paper to Box (Papier na škatuľu) a Pack Expert (Obalový expert) umožňuje okamžitý prístup k zdieľaným informáciám, ktoré pomôžu vypracovať obalové riešenie presne pre daný účel
  • Fóra špecialistov: Skupina technických a komerčných sietí s pravidelnými stretnutiami vrátane polročných stretnutí venovaných konštrukciám, dizajnu a inováciám, ktorých sa zúčastňujú ocenení inovátori. Po týchto stretnutiach nasledujú stretnutia na lokálnej úrovni. Tento vertikálny systém zaručuje, že všetci sústavne dostávajú aktualizácie s najnovšími informáciami a výsledkami vývoja. Skupiny špecialistov v konkrétnych oblastiach, ako je trvalá udržateľnosť a maloobchod, sa stretávajú aj v pravidelných intervaloch počas roka.
  • Projektové siete: Pre našich veľkých zákazníkov pôsobiacich vo viacerých regiónoch a na nadnárodnej úrovni máme špeciálnych manažérov pre podporu zákazníkov, ktorí na prácu na konkrétnych projektoch zostavujú tímy z celej organizácie. V každej krajine pracuje aj vlastný inovatívny tím, strediská, programy a projekty inovácií, ktoré slúžia danému regiónu a inovujú podľa požiadaviek lokálneho trhu.

Obaly

Najmodernejšie zariadenia, ktoré pomáhajú našim zákazníkom predať viac

Viac o vývojových strediskách pre obaly

Papier

Najmodernejšie testovacie zariadenia na hodnotenie buničiny, papiera a lepenky z hľadiska pevnosti, potlačiteľnosti, spracovateľnosti a chemických vlastností

Viac o vývojových strediskách pre papier