Rovnako, ako mnoho iných webových stránok, aj my používame a uchovávame súbory cookie na vašom počítači. Tieto súbory cookie sa používajú na zlepšenie našej webovej stránky a poskytujú vám viac personalizované služby , ako na webovej stránke, tak i cez iné médiá. Ďalšie informácie nájdete v časti „Politika používania súborov cookie“.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Náš postoj

Naše inovačné procesy začínajú pochopením vášho trhu

Inováciu máme v génoch a spochybňovanie existujúceho stavu je základnou súčasťou našej stratégie. V našom prístupe k inováciám sa úplne riadime potrebami trhu a sústreďujeme sa na riešenie vašich problémov. Či už prostredníctvom vývoja výrobkov, zlepšovaním procesov alebo optimalizáciou efektívnosti zásobovacieho reťazca sa náš inovačný proces začína pochopením vášho trhu.

Poznatky, skúsenosti a nadšenie

Naším hlavným cieľom je podporovať zákazníkov pomocou nadšenia a tvorivosti našich ľudí. Naši ľudia sú priebojní, dobre vyškolení, motivovaní a majú bezkonkurenčné odborné schopnosti v odvetví obalov, čo predstavuje základ našich inovácií.

Veda inovácií

Inovácie sa musia zakladať skôr na faktoch ako na intuícii. Preto využívame sieť podporných laboratórií, zariadení a nástrojov, ktoré nám pomáhajú vytvárať cenovo efektívne riešenia obalov presne pre daný účel podľa zásad trvalej udržateľnosti. Naše jedinečné nástroje sú založené na vedeckých poznatkoch o fyzikálnych reakciách obalov v zásobovacom reťazci, ktoré sa zisťujú analýzami viac ako 15 miliónov obalov každý rok.

Hľadíme ďalej, ako len na naše výrobky

Hľadíme ďalej, ako len na naše výrobky, sme jeden krok vpredu a zákazníkom poskytujeme najlepšie údaje a analýzy, aby mohli prijímať informované rozhodnutia o obaloch. Viete napríklad?

  • Aká sila je potrebná na otvorenie škatule?
  • Akú škodu spôsobíte stlačením obalu?
  • Ako zabrániť poškodeniu výrobku pri prejazde vozidiel po kruhovom objazde?

Náš prístup k inováciám demonštruje, ako pomáhame zákazníkom viac ušetriť, viac predať, zlepšiť výkonnosť a optimalizovať obalové riešenia