Rovnako, ako mnoho iných webových stránok, aj my používame a uchovávame súbory cookie na vašom počítači. Tieto súbory cookie sa používajú na zlepšenie našej webovej stránky a poskytujú vám viac personalizované služby , ako na webovej stránke, tak i cez iné médiá. Ďalšie informácie nájdete v časti „Politika používania súborov cookie“.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Podpora

Ľudské zdroje

Tieto činnosti sa skladajú z viacerých prvkov:

Platy a príspevky

K povinnostiam a zodpovednosti patrí: poskytovanie informácií a podpory súvisiacich s procesom analýzy platov a spracovanie údajov týkajúcich sa pracovných hodnotení a protokolov o medzinárodnom obehu.

Bezpečnosť a ochrana zdravia

K hlavným povinnostiam patrí monitorovanie a hlásenie nehôd, príprava súboru bezpečnostných hlásení, výskum a porovnávanie s inými spoločnosťami a zavádzanie osvedčených postupov, príprava pravidiel a postupov súvisiacich s normami bezpečnej prevádzky a nepretržitá komunikácia s pracovníkmi štátnych úradov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.  Skupina zodpovedá aj za neustálu prípravu dokumentov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, ako sú bezpečnostné výstrahy a prieskumy o stave bezpečnosti práce. K ďalším hlavným povinnostiam patria návštevy v závodoch a audity podľa ročného plánu. (Viac...) 

Informačné oddelenie podniku

Zodpovedá za prípravu podnikových publikácií, ako je výročná správa, správa o trvalo udržateľnom rozvoji a magazín People and Packaging (Ľudia a obaly), ako aj za medzinárodné publikácie.  Zodpovedá aj za identitu značky a podnikovú identitu na internete a rozvoj našej prítomnosti online.

Riadenie rozvoja

Hlavné ciele: poskytovať všetkým zamestnancom prístup k vzdelávaniu a príležitostiam na rozvoj, zaručiť nepretržité investície do nových školiacich a rozvojových programov a zlepšovať existujúce programy, poskytovať praktické návody a rady v oblasti vzdelávania a rozvojových aktivít pre skupiny aj jednotlivcov a zabezpečiť prostredie, v ktorom sa bude podporovať, umožňovať a oceňovať vzdelávanie a rozvoj. (Viac...) 

Penzie

K povinnostiam v tejto oblasti patrí udržiavanie dôkladného pochopenia výhod našich dôchodkových programov a poskytovanie podpory oddeleniu ľudských zdrojov centrály a miestnemu manažmentu. K ďalším povinnostiam patrí: poskytovanie podpory finančnej skupine a správa poskytovateľov externých služieb.

Informačné systémy (IS)

Cieľom stratégie v oblasti informačných systémov je podpora výkonnosti a efektívnosti prevádzky prostredníctvom harmonizácie štandardných riešení. Činnosť v oblasti informačných systémov prostredníctvom oddelení informačných technológií poskytuje organizácii viaceré služby. K ďalším povinnostiam patrí správa infraštruktúry informačných technológií, platformy elektronického vzdelávania, komunikácia kancelárií online a správa vnútorných podnikových systémov.

Voľné pracovné miesta

Chcete rozvíjať svoju kariéru s nami?

Prezrite si voľné pracovné miesta

Ostatné funkcie

Odbyt a marketing

Budovanie cenných vzťahov so zákazníkmi. (Viac) 

Výroba
Práca v prostredí s rýchlym tempom, včasné dodávky výrobkov špičkovej kvality našim zákazníkom. (Viac)

Financie
Zabezpečenie strategickej úlohy v plánovaní a príprave rozpočtu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. (Viac)

Dizajn a inovácie

Prenášanie najlepších nápadov do života. (Viac)

Obstarávanie
Zabezpečenie dodávok služieb, výrobkov a nákupu surovín. (Viac)