Rovnako, ako mnoho iných webových stránok, aj my používame a uchovávame súbory cookie na vašom počítači. Tieto súbory cookie sa používajú na zlepšenie našej webovej stránky a poskytujú vám viac personalizované služby , ako na webovej stránke, tak i cez iné médiá. Ďalšie informácie nájdete v časti „Politika používania súborov cookie“.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Odbyt a marketing

Odbyt

Ako svetový líder v odvetví papierových obalov dodávame mnohým vedúcim svetovým spoločnostiam a značkám.  Práca v oblasti odbytu u nás Vám poskytne príležitosť pracovať s rôznorodými organizáciami, na rôznych trhoch a so vzrušujúcim portfóliom výrobkov.

Kariéra v oblasti odbytu vyžaduje zmysel pre priamu osobnú komunikáciu pri:

  • nadväzovaní vzťahov na viacerých úrovniach,
  • zabezpečovaní podpornej siete intenzívneho vývoja nových výrobkov a služieb,
  • príprave a vedení rozhovorov a kontraktov pri rozširovaní príležitostí.

Práca v odbyte poskytuje mnoho príležitostí rozvoja kariéry od predaja obalov po riadenie miestnych spoločností cez strategický manažment portfólia zákazníkov v hodnote mnoho miliónov Eur.  Funkcie v odbyte sa môžu roztriediť do troch oblastí.

  • Styky s obchodnými partnermi: Starostlivosť a rozvoj stykov s existujúcimi obchodnými partnermi
  • Rozvoj nových obchodných príležitostí: Identifikácia, výber a získanie nových obchodných partnerov
  • Riadenie odbytu: Riadenie ľudí na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni

Marketing

Kariéra v oblasti marketingu vyžaduje plánovanie, rozvoj, implementáciu a riadenie aktivít vnútornej a externej marketingovej komunikácie.

Vnútorná komunikácia: Naši zamestnanci sú našimi najväčšími aktívami. Úlohou marketingu je zabezpečiť kolegom najaktuálnejšie informácie o dianí v spoločnosti a na našich trhoch.

Externá komunikácia: Snažíme sa byť spoločnosťou orientovanou na zákazníkov, a preto venujeme pozornosť ich potrebám, aby sme zaručili, že vyhovieme ich požiadavkám na výrobky, inovácie a trvalo udržateľný rozvoj.  Zaručujeme, že so všetkými partnermi budeme efektívne komunikovať, aby sme vytvorili a udržiavali pevné vzťahy.

Základnou úlohou marketingu je prenos našej obchodnej stratégie do vysokoúčinných plánov a kampaní inovatívnej komunikácie, ktorá pozitívne ovplyvní určené publikum a výsledkom bude merateľný obchodný prínos.

Voľné pracovné miesta

Chcete rozvíjať svoju kariéru s nami?
Prezrite si voľné pracovné miesta

Funkcie

Výroba
Práca v prostredí s rýchlym tempom, včasné dodávky výrobkov špičkovej kvality našim zákazníkom. (Viac) 


Financie
Zabezpečenie strategickej úlohy v plánovaní a príprave rozpočtu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. (Viac) 


Dizajn a inovácie
Prenášanie najlepších nápadov do života. (Viac)

Podpora
Od ľudských zdrojov po informačné technológie, poskytuje podporu a rozvoj nášho globálneho tímu. (Viac)


Obstarávanie
Zabezpečenie dodávok služieb, výrobkov a nákupu surovín. (Viac)