Rovnako, ako mnoho iných webových stránok, aj my používame a uchovávame súbory cookie na vašom počítači. Tieto súbory cookie sa používajú na zlepšenie našej webovej stránky a poskytujú vám viac personalizované služby , ako na webovej stránke, tak i cez iné médiá. Ďalšie informácie nájdete v časti „Politika používania súborov cookie“.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Financie

Silný finančný manažment bol vždy kľúčovým prvkom našej organizácie a základným kameňom rozvoja spoločnosti od východiskového bodu v Írsku po súčasné postavenie svetového lídra v odvetví papierových obalov.

Naše činnosti v oblasti financií zahŕňajú spoločný podnikový tím v centrále, ako aj tímy na úrovni divízií a v našich jednotlivých závodoch. Náš spoločný podnikový tím zodpovedá za široký rozsah úloh. Okrem hlavnej úlohy finančného vykazovania zodpovedá za:

  • monitorovanie a zavádzanie najnovších Medzinárodných štandardov finančného vykazovania (IFRS),

  • stanovenie pravidiel a postupov v účtovníctve a riešenie technických problémov účtovníctva,
  • riadenie vzťahov s externými audítormi.

V oblasti finančného vykazovania je spoločný podnikový tím zodpovedný za prípravu mnohých mesačných a štvrťročných informácií pre vrcholové vedenie a riadiacich pracovníkov. Tím má aj úlohy pri príprave pravidelných prognóz a ročného rozpočtu.  V oblasti externého vykazovania spoločný podnikový tím zodpovedá za finančné informácie a väčšinu informácií o kvalite, ktoré sa uvádzajú v štvrťročnom prehľade výsledkov a výročnej správe.  K ďalším úlohám spoločného podnikového tímu patrí vyhodnocovanie možností akvizícií v súvislosti s plánovaním a zdaňovanie osôb, ako aj úlohy pri riadení divízií. Podobný viacfunkčný prístup sa uplatňuje aj v súvislosti s odpredajom. Na úrovni divízií má finančná skupina tri základné úlohy pri podpore podnikania:

  • načas poskytovať presné hlásenia finančných výsledkoch (a prognózy) spolu s komentármi a vysvetlením kolísania,
  • spravovať vhodný systém finančného riadenia a zaručiť dodržiavanie našich noriem vykazovania (monitorovanie systémov riadenia nepretržite vykonáva tím vnútorného auditu, aby sa zaručilo, že máme robustné systémy a dobré vnútorné riadenie začlenené do každodennej práce),
  • poskytovať informácie a podporu pracovníkom zodpovedným za riadenie prevádzky. Okrem hlásení finančných výsledkov finančná skupina poskytuje aj iné ako finančné údaje na podporu pri riadení podniku. Patria k nim údaje o výkonnosti závodu a ceny výrobkov, ktoré sa používajú pri plánovaní výroby.

Finančný kontrolór je kľúčovým členom finančného tímu na úrovni závodu. Konkrétne zodpovedá za:

  • správne vedenie účtovných kníh a záznamov,
  • vykazovanie finančných výsledkov závodu,
  • správu vhodného finančného riadenia.

Voľné pracovné miesta

Chcete rozvíjať svoju kariéru s nami?

Prezrite si voľné pracovné miesta

Funkcie

Odbyt a marketing
Budovanie cenných vzťahov so zákazníkmi.(Viac)

Výroba
Práca v prostredí s rýchlym tempom, včasné dodávky výrobkov špičkovej kvality našim zákazníkom.(Viac)

Dizajn a inovácie
Prenášanie najlepších nápadov do života.(Viac)

Podpora
Od ľudských zdrojov po informačné technológie, poskytuje podporu a rozvoj nášho globálneho tímu.(Viac)

Obstarávanie
Zabezpečenie dodávok služieb, výrobkov a nákupu surovín.(Viac)