Rovnako, ako mnoho iných webových stránok, aj my používame a uchovávame súbory cookie na vašom počítači. Tieto súbory cookie sa používajú na zlepšenie našej webovej stránky a poskytujú vám viac personalizované služby , ako na webovej stránke, tak i cez iné médiá. Ďalšie informácie nájdete v časti „Politika používania súborov cookie“.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Pracujte s nami

Nájdite, čo je pre Vás vhodné.

Zistite viac o našej kultúre. Objavte, čo skutočne znamená, byť časťou tímu. Potom sa spýtajte sami seba, čo môžete ponúknuť.

Hlavné princípy

Starostlivosť o zákazníkov

Vždy sa sústreďujeme na našich zákazníkov, aby sme zaručili, že neustále poskytujeme inovatívne, trvalo udržateľné a cenovo efektívne riešenia obalov na báze papiera. Naším trvalým cieľom je poskytovať najlepšie služby v odvetví zákazníkom na celom svete.  Dosiahnutie tohto cieľa podporujeme prostredníctvom našich závodov na celom svete, špičkových dizajnérskych kapacít a rozsiahleho sortimentu výrobkov.

Sústredenie na ľudí

Naši zamestnanci sú v centre všetkého, čo robíme. Vieme, že naše sústredenie na zákazníkov, inovatívny prístup, dizajnérske kapacity a celková trhová výkonnosť závisia od nášho globálneho tímu. Uvedomujeme si úlohu, ktorú budete v budúcnosti hrať v našom podnikaní, a preto sme rozhodnutí neustále rozvíjať široko založené, multikultúrne medzinárodné tímy.

Prístup trvalo udržateľného rozvoja

Vo vzťahoch so zákazníkmi, dodávateľmi, zamestnancami, komunitami, v ktorých máme česť vykonávať činnosť, a v súvislosti s naším vplyvom na širšie prostredie sa zaväzujeme uplatňovať zásady trvalo udržateľného rozvoja a spoločenskej zodpovednosti.

Kľúčové hodnoty

Integrita

Ceníme si čestný a priamy prístup. Zaväzujeme sa vykonávať našu činnosť správnym spôsobom, vždy brať do úvahy našich cenných partnerov.

Vedúce postavenie

V našom podnikaní môže byť každý na čele, pretože všetci máme dôležitú úlohu. Vedúcim pracovníkom je pre nás človek, ktorý sa snaží byť najlepší a je rozhodnutý ovplyvňovať dianie.

Tímová práca

Snažíme sa o kolektívnu prácu – to znamená povzbudzovať našich ľudí, aby zdieľali nápady a pracovali na splnení spoločných cieľov podnikania. Tímoví hráči, ktorí sa snažia spolupracovať s inými čestným a pozitívnym spôsobom, môžu významne prispieť k našej práci. 

Inovácie

Neustále sa snažíme byť najlepší. Byť najlepší pre nás znamená poskytovať našim zákazníkom inovatívne riešenia. Preto sa zaväzujeme brať si cenné ponaučenia o spôsobe najlepšej práce.  Nakoniec, za cenné považujeme aj poučiť sa o spôsoboch práce iných a ako môžeme posunúť ďalej hranice návrhov našich výrobkov.

Funkcie

Odbyt a Marketing
Budovanie cenných vzťahov so zákazníkmi. (Viac)

Výroba
Práca v prostredí s rýchlym tempom, včasné dodávky výrobkov špičkovej kvality našim zákazníkom. (Viac)

Financie
Zabezpečenie strategickej úlohy v plánovaní a príprave rozpočtu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. (Viac) 

Dizajn a inovácie
Prenášanie najlepších nápadov do života. (Viac)

Podpora
Od ľudských zdrojov po informačné technológie, poskytuje podporu a rozvoj nášho globálneho tímu. (Viac)

Obstarávanie
Zabezpečenie dodávok služieb, výrobkov a nákupu surovín. (Viac)

Spoznajte našich profesionálov

Jozef
Key Account Manager
Slovensko
Erika
Plant Controller
Slovensko