Rovnako, ako mnoho iných webových stránok, aj my používame a uchovávame súbory cookie na vašom počítači. Tieto súbory cookie sa používajú na zlepšenie našej webovej stránky a poskytujú vám viac personalizované služby , ako na webovej stránke, tak i cez iné médiá. Ďalšie informácie nájdete v časti „Politika používania súborov cookie“.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Najdôležitejšie tipy pre uchádzačov

1. Je to pre Vás správna funkcia?

Najdôležitejší tip, ktorý Vám môžeme ponúknuť ako prvý, je: urobte si vlastný prieskum.

Kým sa prihlásite, zistite všetko, čo sa dá, o funkcii a spoločnosti. Záleží na Vás, aby ste si určili, čo očakávate od budúcej funkcie a zamestnávateľa. Veľmi dôležité je tiež, aby ste od začiatku pochopili, čo očakávame od kandidáta.

2. Skontrolujte si pravopis a gramatiku:

Minimalizovanie rizika chýb:

 • Používajte krátke vety.
 • Text viackrát skontrolujte.
 • Používajte počítačovú funkciu počítadla slov, aby ste zaručili dodržanie správneho počtu slov.
 • Vytlačte svoju prihlášku, pozorne ju prečítajte a ukážte ju niekomu inému.

3. Vždy odpovedajte na položené otázky:

Uchádzači často neodpovedajú na všetky aspekty každej otázky, a preto nezahrnú celý požadovaný obsah. Ak sa tomu chcete vyhnúť, pozorne si prečítajte každú otázku.

Ako príklad použijeme nasledujúcu otázku:

Povedzte nám o období, keď ste pracovali ako člen tímu. Popíšte svoj osobný príspevok, ako ste sa postavili k rôznym problémom, ktoré sa vyskytli, a aký bol výsledok.

Očakávame štyri informácie:

 • Konkrétny príklad Vašej práce v tíme
 • Váš osobný príspevok
 • Ako ste riešili rôzne problémy
 • Výsledok

4. Zdôraznite svoje skúsenosti – prečo ste vhodný uchádzač o zamestnanie.

 • Nezabudnite kompletne popísať svoju prax až dodnes. Vysoko si ceníme pracovné skúsenosti, pretože:
 • jasne demonštrujú Vašu kvalifikáciu a motiváciu,
 • ukazujú, či sa Vaša kvalifikácia dá jednoducho prenášať,
 • poskytujú príklady skúsenosti na pracovisku.
 • Rovnako si ceníme príklady skúsenosti s dobrovoľníckou prácou (pracovné stáže, praxe), uveďte aj skúsenosti z tejto oblasti.

5. Poskytnite čo najviac príkladov:

Okrem zdôraznenia priebehu zamestnania a skúseností je dôležité efektívne poukázať na svoju kvalifikáciu – najlepšie sa to dosiahne využitím konkrétnych príkladov.

Voľné pracovné miesta

Chcete rozvíjať svoju kariéru s nami?

Prezrite si voľné pracovné miesta

Spoznajte našich ľudí

Čo znamená byť súčasťou nášho globálneho tímu?

Spoznajte našich ľudí