Rovnako, ako mnoho iných webových stránok, aj my používame a uchovávame súbory cookie na vašom počítači. Tieto súbory cookie sa používajú na zlepšenie našej webovej stránky a poskytujú vám viac personalizované služby , ako na webovej stránke, tak i cez iné médiá. Ďalšie informácie nájdete v časti „Politika používania súborov cookie“.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Spoľahlivý a zodpovedný spôsob recyklovania

Spoľahlivosť

Naša integrovaná štruktúra a prístup uzatvoreného cyklu zabezpečuje dodávateľom aj zákazníkom spoľahlivý, trvalo udržateľný a zaručený trh pre recyklovaný papier a lepenku.

So sieťou strategicky umiestnených recyklačných prevádzok môžu vozidlá nášho vozového parku zbierať voľný alebo balený papier na každom mieste a pohotovo ho dodávať do jedného z našich papierenských závodov na spracovanie.

Po zbere sa všetok papier a lepenka čistí, spracuje a použije sa na výrobu papiera a lepenky – čo demonštruje naozaj uzatvorený cyklus.

Zodpovednosť

Trvalá udržateľnosť je nedeliteľnou súčasťou naše podnikateľskej stratégie a zakladá sa na zodpovednosti voči ľuďom, výrobkom a životnému prostrediu.

Základnú dôležitosť prikladáme bezpečnosti a ochrane zdravia, kvalite a ochrane životného prostredia. Zaviazali sme sa:

  • minimalizovať ohrozenie zdravia a bezpečnosti
  • dodávať vysokokvalitné výrobky a služby
  • obmedzovať vplyv našej činnosti na životné prostredie

Kľúčom na dosiahnutie týchto cieľov je získavanie, rozvoj, motivácia a udržanie pracovníkov.