Rovnako, ako mnoho iných webových stránok, aj my používame a uchovávame súbory cookie na vašom počítači. Tieto súbory cookie sa používajú na zlepšenie našej webovej stránky a poskytujú vám viac personalizované služby , ako na webovej stránke, tak i cez iné médiá. Ďalšie informácie nájdete v časti „Politika používania súborov cookie“.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Hospodárenie v lesoch

Všetky obaly na báze papiera sa vyrábajú z drevených vlákien, prírodnej a obnoviteľnej suroviny.

V rámci skupiny Smurfit Kappa 75% používaných vlákien pochádza z recyklovaných zdrojov a len 25% priamo z čerstvého dreva.

Máme veľmi prísne normy, ktoré zaručujú, že všetko drevo dodávané do našich papierenských závodov na spracovanie primárnych vlákien zodpovedá najvyšším etickým normám.  Buď priamo z porastov (ako v Latinskej Amerike) alebo prostredníctvom dôveryhodných a certifikovaných dodávateľov (v Európe) sme vyvinuli konzistentný prístup k našim dodávkam dreva. Vo väčšine našich papierenských závodov a pre väčšinu našich lesných prevádzok platí certifikát spotrebiteľského reťazca (FSC alebo PEFC) a jasným cieľom je dosiahnuť 100% zhodu.

Všetko naše drevo pochádza z kultúrnych lesov (na rozdiel od pôvodných lesov a pralesov). Na výrobu papiera využívame hlavne drevo, ktoré nie je vhodné na iné priemyselné využitie, a preto je doplnkom ostatných zodpovedných procesov spracovania dreva. Naše drevo pochádza hlavne z troch typov zdrojov

  • Prerieďovanie lesa – nedospelé stromy vyťažené v kultúrnych lesoch, aby sa ostatným stromom umožnilo zdravo dorásť
  • Koruny a vetvy dorastených stromov (guľatina sa dodáva na píly)
  • Odpad z píl (odrezky, štiepky a piliny) – zo stavebného a drevárskeho priemyslu.

S cieľom maximalizovať efektívne využitie dreva používame ‘nevyužitý materiál, ako je kôra, lesné zvyšky a pahýle, na výrobu biogénneho tepla a elektrickej energie vo vysokoúčinných varákoch na biomasu. Pomáha nám to uspokojovať energetické potreby našich papierenských závodov na primárnu buničinu a zároveň obmedzovať emisie CO2 z fosílnych zdrojov. Prečítajte si viac o biopalivách.

Naše zásady trvalej udržateľnosti v oblasti obstarávania opisujú naše kódexy správania a týkajú sa všetkých dodávok dreva pochádzajúcich z našich vlastných lesov alebo nakupovaných od iných dodávateľov. Tieto všeobecné zásady platia v každej krajine, v ktorej pôsobíme:

Kolumbia

Najväčšie lesné porasty vlastníme v Kolumbii, kde máme 69 500 ha, z ktorých 64% sú komerčné porasty, 31% je chránený prírodný les a 5% slúži infraštruktúre.

Naše úsilie smerujeme na genetické zlepšenie pestovaných druhov (borovice a eukalypty), ich fytosanitárnu ochranu a zavádzanie najlepších postupov v lesných škôlkach a lesnom hospodárstve, ktoré umožňujú dosiahnuť vyššiu produktivitu na minimálnych výmerách pôdy. Geneticky modifikované organizmy (GMO) sa nepoužívajú. Od roku 2003 sa v našich kolumbijských lesoch využíva systém správy, ktorý je certifikovaný v súlade so schémou Správnej rady lesov (Forest Stewardship Council – FSC).

Venezuela

Vlastníme 35 000 ha lesov, z ktorých 60% sú komerčné porasty a 40% sú prírodné rezervácie.  V komerčných porastoch sú hlavnými ťaženými druhmi rôzne eukalypty, borovice a gmelina.  Časť lesov sa využíva aj na výskum a vývoj v oblastiach, ako je lesné hospodárstvo, správa porastov, ochrana a výskum lesa.

Lesné porasty vo Venezuele ešte neboli certifikované, ale príprava z hľadiska najlepších postupov je v pokročilom štádiu a keď to miestne pomery umožnia, budeme sa usilovať o certifikáciou.

Španielsko

Pracujeme v systéme správy lesov založenom na princípoch trvalej udržateľnosti, ktorý bol certifikovaný podľa schémy PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification – Program pre schvaľovanie systémov certifikácie lesov). Špecializovaná lesnícka spoločnosť Central Forestal sa od roku 1968 stará o vzťahy s vlastníkmi lesov a dodávky do našich papierenských závodov v Španielsku, ako aj do miestnych píl. Tieto píly zároveň dodávajú svoje vedľajšie produkty našim papierenským závodom a zaručujú úplnú zhodu s princípmi skupiny Smurfit Kappa. Ich spotrebiteľský reťazec je certifikovaný podľa schém PEFC a FSC.

Francúzsko

Lesy borovice prímorskej v Akvitánii sa rozprestierajú na rozlohe 0,9 milióna ha. Tieto kultúrne lesy patria súkromným vlastníkom.  Spravujú sa podľa zásad trvalej udržateľnosti a sú certifikované ako regulované lesy podľa schém PEFC a FSC

Špecializovaná lesnícka spoločnosť Smurfit Kappa Comptoir du Pin už viac ako 60 rokov spolupracuje so súkromnými vlastníkmi a lesníckymi výskumnými ústavmi na zlepšení konkurencieschopnosti lesov z hľadiska genetiky, fytosanitárnej ochrany a metód ťažby.

Od roku 2010 spoločnosť Smurfit Kappa Comptoir du Pin rozvinula aktivity na výrobu tepla a elektrickej energie z pahýľov stromov.

FSC and PEFC

​Uznávame a využívame dve hlavné schémy medzinárodnej certifikácie hospodárenia v lesoch, schému Správnej rady lesov (FSC) a schému Programu pre schvaľovanie systémov certifikácie lesov (PEFC). Prečítajte si viac