Rovnako, ako mnoho iných webových stránok, aj my používame a uchovávame súbory cookie na vašom počítači. Tieto súbory cookie sa používajú na zlepšenie našej webovej stránky a poskytujú vám viac personalizované služby , ako na webovej stránke, tak i cez iné médiá. Ďalšie informácie nájdete v časti „Politika používania súborov cookie“.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Vízia, poslanie a hodnoty

​Vízia

Našou víziou je byť celosvetovo uznávaným podnikom, ktorý dynamicky dodáva bezpečné a nadštandardné výhody všetkým zainteresovaným stranám.

Aby sme tento cieľ dosiahli, budeme:

  •  Konať v prospech všeobecného dobra krajín a komunít, v ktorých máme tú česť pôsobiť
  •  Vyvárať čo najbezpečnejšie prírodné prostredie, zmysel pre identitu a uspokojujúce kariérne príležitosti
  •  Vytvárať najvyššiu úroveň spokojnosti zákazníkov
  •  Optimalizovať výnosy akcionárov.

Poslanie

Smurfit Kappa sa snaží byť poprednou spoločnosťou orientovanou na zákazníka, v ktorej je spokojnosť zákazníkov, osobný rozvoj zamestnancov a rešpektovanie lokálnych komunít a životného prostredia neoddeliteľnou súčasťou cieľa vytvárať hodnotu pre všetky zainteresované strany.

Hodnoty

 •  Podnikavosť: ceníme si podnikateľského ducha a decentralizované riadenie, pri ktorom zamestnanci vylepšujú a podporujú prevádzku vďaka rýchlosti, inováciám a kritickému mysleniu
 •  Ľudia: naším cieľom je najímať, rozvíjať, motivovať, chrániť a udržať si našich zamestnancov
 • Životné prostredie: naším cieľom je chrániť životné prostredie a postupne zlepšovať výsledky v oblasti emisií do ovzdušia a vypúšťania odpadu do vody a pôdy
 •  Zákazníci: považujeme sa za spoločnosť poskytujúcu služby a obalové výrobky
 • Výnosy akcionárov: usilujeme sa zabezpečiť akcionárom čo najvyššie výnosy v rámci skupiny
Zoznámte sa so záväzkami partnerov: sme odhodlaní splniť svoje záväzky a vytvoríme potrebné zdroje na to, aby sme ich splnili