Som många andra webbplatser använder vi och sparar cookies på din dator. Dessa cookies används för att förbättra vår webbplats och för att ge dig en personligt anpassad service, både på webbplatsen och i övriga media. Läs vår policy om cookies för mer information.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Vatten

​Vatten är en viktig del i vår tillverkningsprocess och vi inser att tillgången på färskvatten är ett växande globalt problem.  

Syfte

Vårt mål är att minimera den påverkan som vår vattenförbrukning och våra utsläpp har på miljön, vattenekosystemen och vattenbalansen i de områden där vår verksamhet bedrivs. I områden med färskvattenbrist, arbetar vi för att hjälpa till med att skydda tillgången på färskvatten för de samhällen där vi är verksamma.

Mål / Åtgärder

Vattenförbrukning

  • Genomföra bedömningar av graden av vattenpåverkan som våra anläggningar har på sin omgivning inom relevanta områden och utveckla åtgärder för att minska
    vattenförbrukningen om så är lämpligt före 2017

Vattenutsläpp

  • Halvera den relativa kemiska syreförbrukningen i våra pappersbruk år 2020 jämfört med 2005 och utreda vissa verksamheters utsläpp av fosfor och kväve i
    avloppsvattnet före utgången av 2015