Som många andra webbplatser använder vi och sparar cookies på din dator. Dessa cookies används för att förbättra vår webbplats och för att ge dig en personligt anpassad service, både på webbplatsen och i övriga media. Läs vår policy om cookies för mer information.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Hållbar materialförsörjning

Hållbar försörjning underlättar för våra processer och produkter att bli mer hållbara och bidrar till en varaktig leveranskedja för våra
kunder.
 

Syfte

Vårt mål är att endast samarbeta med de aktörer i leveranskedjan som är villiga att anamma våra hållbarhetsprinciper. Vår strategi är att arbeta tillsammans med våra leverantörer och förmå dem att använda hållbara metoder. Vi kommer att använda återkommande revisioner och uppföljningsprogram så att vi kan säkerställa en kontinuerlig utveckling.

 

Mål / Åtgärder

Riskbedömningar

  • Genomföra riskbedömningar av leverantörer vad gäller livsmedelssäkerhet, tekniska datablad, materialsäkerhet och ämnen med farliga egenskaper

Leverantörsbedömningar

  • Implementera revisioner som bygger på de centrala hållbara försörjningsprinciperna 

Huvudprinciper för hållbar försörjning

  • Implementera våra viktigaste principer för hållbar försörjning hos våra leverantörer