Som många andra webbplatser använder vi och sparar cookies på din dator. Dessa cookies används för att förbättra vår webbplats och för att ge dig en personligt anpassad service, både på webbplatsen och i övriga media. Läs vår policy om cookies för mer information.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Hållbarhetsvision

​Vi har publicerat vår första hållbarhetsvision.

Med visionen stärker Smurfit Kappa sina åtaganden på en resa där vi hela tiden strävar efter att förbättra arbetet med att uppfylla behoven hos våra främsta intressenter, bland vilka märks våra kunder, våra anställda och de lokala samhällen vi verkar i samt de som tillhandahåller kapital. Vi tror att vi kan uppnå våra viktigaste affärsmål endast genom affärsmetoder som bygger på principerna för en långsiktig hållbar utveckling. Vi har gjort stora framsteg för att nå våra mål och vårt entydiga åtagande är att fortsätta vår strävan att förbättra allt vi gör.

Våra byggstenar

SKG har satt upp mål för att stärka sina hållbara affärsmetoder inom sju viktiga byggstenar:
 

Detaljerade mål har satts upp för varje fokusområde som måste uppnås mellan 2013 och 2020.

Hållbarhetsrapport 2012 - engelska

Se bland publikationer

Långsiktiga åtaganden

Vårt mål är att kontinuerligt förbättra vårt hållbarhetsarbete och i enlighet med detta har vi har gjort fyra långsiktiga åtaganden.

Läs mer