Som många andra webbplatser använder vi och sparar cookies på din dator. Dessa cookies används för att förbättra vår webbplats och för att ge dig en personligt anpassad service, både på webbplatsen och i övriga media. Läs vår policy om cookies för mer information.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Produktsäkerhet och REACH

​Ett starkt engagemang för produktsäkerhet

Produktsäkerhetsavdelningen

Vårt laboratorium bedriver forskning och genomför utvecklingsprojekt inom området för livsmedelskontakt. Vi testar renheten hos våra pappers- och papprodukter i alla tillverkningsstadier, från design till leverans.

Vi analyserar produkter i enlighet med kraven från olika europeiska och nationella lagstiftningar. Denna avdelning är tredjepartsackrediterad enligt ISO 17025 kvalitetsstandard för test- och kalibreringslaboratorier.

Förpackning och livsmedelskontakt

Vi följer utvecklingen av regler i alla länder och är mycket aktiva i frågor som rör produktsäkerhet på europeisk och nationell nivå inom pappersindustrin.

En betydande del av våra förpackningar är avsedda för livsmedelsindustrin, där vi säkerställer att livsmedel kan förpackas säkert i våra produkter, både vid direkt eller indirekt kontakt.

Vårt systematiska tillvägagångssätt har resulterat i noll registrerade fall av; bristande efterlevnad av regelverk inom produktsäkerhet och produktansvar.

Livsmedel och säkerhetsvarningar

Vi övervakar kontinuerligt vår prestation både vad gäller livsmedelssäkerhet och hygien. Det innebär att vi kan reagera snabbt och effektivt vid varje tecken på oro på marknaden eller på varningar angående livsmedelssäkerhet från europeiska eller nationella myndigheter.

Lagstiftning och riktlinjer

Europeiska förordningar som gäller förpackningar avsedda för kontakt med livsmedel har reviderats och förstärkts under de senaste åren. Implementeringen av Guide för Good Manufacturing Practice (GMP) krävs nu enligt lag i pappersbruk och vid konverteringsverksamhet som producerar livsmedelsförpackningar.

Vi inte bara följer lagstiftningen för hälsa och säkerhet för våra produkter, utan vi har också enats om frivilliga uppförandekoder som bland annat är baserade på OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Hälso och säkerhetsöverväganden

Eftersom många av våra produkter används som transportförpackningar, säkerställer vi att våra produkter är säkra och lätta att använda för dem som hanterar och använder dem.

REACH

REACH är en EU-förordning för registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemaikalier.

Få reda på mer om REACH