Som många andra webbplatser använder vi och sparar cookies på din dator. Dessa cookies används för att förbättra vår webbplats och för att ge dig en personligt anpassad service, både på webbplatsen och i övriga media. Läs vår policy om cookies för mer information.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

REACH

​REACH är en EU-förordning för registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

Vi påverkas i huvudsak av REACH som nedströmsanvändare av kemikalier. Vi etablerar därför nära kontakt med våra kemikalieleverantörer för att säkerställa att de uppfyller sina skyldigheter. Dessa skyldigheter innefattar att ge försäkringar om att de kemikalier vi använder i våra produkter inte innehåller ämnen med farliga egenskaper i koncentrationer över det fastställda gränsvärdet. Vår inköpsavdelning arbetar med effektiva metoder för att utföra denna uppgift.

Utöver detta är våra pappersbruk för nyfiber själva producenter av kemikalier (lut, tallolja, talltvål och terpentin).

REACH-specialist

I ett tidigt skede, innan REACH-förordningen trädde i kraft, tillsatte vi en specialist för REACH-implementering för att säkerställa att vi snabbt började följa REACH i alla våra EU-verksamheter. I arbetsuppgifterna ingår att:

  • Noggrant bedöma lagstiftningens nuvarande och framtida följder för vår verksamhet och vår produktportfölj
  • Samarbeta med våra kunder och tillhandahålla fullständig och uppdaterad information om situationen för våra produkter med avseende på REACH och tillhörande föreskrifter.

Våra pappersbruk för nyfiber

Alla våra europeiska nyfiberbruk har registrerat berörda biprodukter som genereras i kraftliner-tillverkningsprocessen i tid.

Våra åtaganden

Vi kommer att aktivt följa utvecklingen av REACH-förordningen och  speciellt uppdateringen av den så kallade kandidatlistan (Substances of Very High Concern), och därmed bedöma eventuella konsekvenser för alla våra produkter och mildra dem på rätt sätt.

Nyfiber

Vi är mycket aktiva tillsammans med våra leverantörer i arbetet med att säkerställa att allt trä som vi använder har ett hållbart ursprung.

Läs mer om nyfiber