Som många andra webbplatser använder vi och sparar cookies på din dator. Dessa cookies används för att förbättra vår webbplats och för att ge dig en personligt anpassad service, både på webbplatsen och i övriga media. Läs vår policy om cookies för mer information.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Hälsa och säkerhet

​Vi är medvetna om vårt ansvar gentemot våra medarbetare och våra andra kontakter. Vi främjar kontinuerligt en säker och hälsosam arbetsmiljö.

Alla möten på alla nivåer har säkerhet som högsta prioritet på dagordningen. Ledningen genomför en årlig granskning av verksamhetens prestation. Det omfattar bl a mätning av framsteg inom säkerhet mot i förväg överenskomna mål.

Framtida förbättringsmål varierar mellan enheter och regioner beroende på utgångsläget. Vårt engagemang är att fortsätta att förbättra oss från föregående års prestation med hjälp av kontinuerliga revisioner.

Hälsa och säkerhet är en viktig del av vår verksamhet. Vi strävar efter att arbeta enligt de högsta standarderna i alla våra verksamheter.

Vi har skriftlig dokumentation för nödsituationer och som har publicerats på varje arbetsplats och gjorts tillgänglig för alla medarbetare via flera olika kommunikationskanaler. Alla nya medarbetare erhåller introduktion och efterföljande utbildning.

De flesta av våra enheter har tillgång till företagshälsovård, där vi kan få hjälp  med information och rådgivning  om livsstilsfrågor såsom kost, rökning, motion, stress och andra hälsorelaterade frågor. Deras professionella rådgivning gynnar även medarbetarens aktiviteter på fritiden. På varje enhet finns ett antal medarbetare som har första hjälpen utbildning.

Våra egna hälso- och säkerhetssamordnare genomför internrevisioner av hälso- och säkerhetsförfaranden för att övervaka att vårt hälso- och säkerhetsprogram följs.

Skyddskommitté

Varje anläggning är skyldig att hålla regelbundna skyddskommittémöten, där representanter från olika nivåer i organisationen medverkar.

Årliga säkerhetsutmärkelser

Vi delar ut årliga utmärkelser för säkerhetsprestationer till den "säkraste anläggningen" och den "mest förbättrade anläggningen" i varje rapporteringsdivision och region.

Exempel på vårt arbete

Läs mer om vårt arbete