Som många andra webbplatser använder vi och sparar cookies på din dator. Dessa cookies används för att förbättra vår webbplats och för att ge dig en personligt anpassad service, både på webbplatsen och i övriga media. Läs vår policy om cookies för mer information.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Socialt engagemang

Vi värdesätter våra  medarbetare, vi förbinder oss till god sed och lika behandling av alla våra anställda och externa parter, inklusive affärspartners och omgivning.

 
För oss är öppen kommunikation med våra anställda och deras representanter viktigt och omfattar följande områden:
 
  • Hälsa och säkerhet
  • Arbetsförhållanden
  • Anställningsvillkor
  • Verksamhetsstyrning och mål

Regelbunden information ges till våra medarbetare om företagets totala utveckling och andra relevanta sociala frågor. Utveckling av våra medarbetare är ett huvudmål. Vi uppmuntrar våra anställda till kontinuerlig utveckling. Vi stödjer flera utbildnings- och utvecklingsprogram och främjar möjligheterna för individuell utveckling och lärande.

Interna utmärkelser utdelas varje år för att erkänna, belöna och uppmuntra entreprenörskap, innovation och överlägsen prestation. Utmärkelser delas ut bland annat inom tillverkningsprocess, innovation, säkerhet och hållbarhet. Utmärkelserna är synliga för alla anställda och bidrar till att skapa ett inspirerande klimat.

Uppförandekod

Vårt varumärke i förhållande till efterlevnad av gällande lagstiftning, uppmärksamhet till etiska normer och engagemang för våra anställda.

Läs mer

Samhällsengagemang

Vi uppmuntrar aktivt och främjar både samhällsaktivitet och samhällsengagemang.

Mer om vårt samhällsengagemang

Hälsa och säkerhet

Vi eftersträvar hälsa och säkerhet för alla som berörs av vår verksamhet och vi minimerar effekterna av vår verksamhet på miljön.

Läs om initiativ för hälsa och säkerhet

Exempel på hur vi jobbar

Läs mer om vårt engagemang

Utbildning och utveckling

Vi fokuserar på att informera och inspirera våra medarbetare att se framåt, både i deras professionella och personliga liv.

Se hur vi inspirerar

Smurfit Kappa Stiftelse

Smurfit Kappa Stiftelsen stöder hållbarhets-projekt i de länder vi har förmånen att vara verksamma.

Läs mer om stiftelsen