Som många andra webbplatser använder vi och sparar cookies på din dator. Dessa cookies används för att förbättra vår webbplats och för att ge dig en personligt anpassad service, både på webbplatsen och i övriga media. Läs vår policy om cookies för mer information.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Intressenter

​Vi anser att en kontinuerlig, öppen och konstruktiv dialog med våra olika intressentgrupper i alla länder och områden där vi verkar är av avgörande betydelse.

De olika intressentgrupper som vi erkänner finns upptagna här nere och en sammanfattning av hur vi står i kontakt med dem har bifogats.

Kunder

Vi stärker kontinuerligt vårt engagemang med våra kunder och i sin tur deras kunder (t.ex. åter-försäljare) i viktiga hållbarhetsfrågor. Viktiga områden för samarbete med kunderna är hållbart inköp av fiber, koldioxidutsläpp och socialt ansvar.

Detta samarbete kan vara i form av möten och diskussioner med kvalitetsansvariga hos kunderna där vi arbetar tillsammans på särskilda projekt inom hållbarhet, deltar i kundkonferenser eller stödjer kunderna i deras specifika hållbarhetsarbete.

Anställda

Våra anställda är nyckeln till vår framgång. Deras hälsa och säkerhet är avgörande och vi lägger stor vikt vid deras välbefinnande. Vi erbjuder många olika utbildningar till våra anställda, från utbildning på jobbet till avancerade ledarskapskurser, både interna och externa. Det pågår intensiv kontakt mellan vår ledning och representanter för våra anställda genom arbetstagarnas olika representantorgan. Vår Uppförandekod speglar hur vi bedriver vår verksamhet och den viktiga roll som våra anställda spelar i detta.

Investerare

Det finns ett omfattande program som involverar roadshows och investerardagar där analytiker och investerare har möjlighet att inleda en dialog med företagsledningen. Personliga möten, tele-fonkonferenser och deltagande i branschrelaterade investerarkonferenser utgör också en del av våra initiativ för goda investerarrelationer.

Leverantörer

Förutom sedvanliga kontakter med leverantörer, finns det särskilda program och initiativ på plats för att säkerställa att vi kan förverkliga våra mål för hållbart inköp, såsom revisioner och enkäter, samt följer kravet att våra leverantörer levererar i enlighet med vår hållbarhetspolicy. Smurfit Kappas verksamheter är skyldiga att köpa in produkter och tjänster från lokala leverantörer där så är möjligt, i linje med behovet av att säkerställa rätt kvalitet till rätt pris och i linje med en hållbar utveckling.

Icke-statliga organisationer

Medlemskap eller andelar i, organisationer som FSC®, PEFC, the Supplier Ethical Data Exchange (Sedex), CDP och Water Footprint Network. Dialog, både direkt och indirekt, (genom medlemsorganisationer) samt samarbete inom specifika ämnen som vatten och CO2-upptag.

Lokala samhällen

Vi engagerar oss i sociala projekt och hälso-, sysselsättnings- och miljöinitiativ i de länder där vi är verksamma. I Latinamerika, i synnerhet, finns det omfattande program som omfattar betydande företagsutgifter tillsammans med hängivenhet från våra anställdas tid och kompetens.

Syftet är att hjälpa samhällen till självhjälp. Smurfit Kappa Foundation riktar sig till initiativ för socialt ansvar, särskilt när det rör sig om ungdomars utbildning och hälsa i de länder där Smurfit Kappa är verksamt.

Regering och samhälle

Vi främjar medlemskap i branschorganisationer på nationell och internationell nivå samt deltar i forum som rör bredare affärsfrågor och samhället i allmänhet.

Väsentlighet

Bidragen från olika intressentgrupper är särskilt användbara för att hjälpa oss att förfina begreppet väsentlighet.

Läs mer om väsentlighet

Smurfit Kappa Stiftelsen

Smurfit Kappa Foundation stödjer hållbara projekt i de länder vi har nöjet att verka.

Läs mer om stiftelsen

Policyer

Vi har en rad uppförandekoder och policyer som täcker de områden inom vilka vi verkar.

Läs och ladda ner policyer