Som många andra webbplatser använder vi och sparar cookies på din dator. Dessa cookies används för att förbättra vår webbplats och för att ge dig en personligt anpassad service, både på webbplatsen och i övriga media. Läs vår policy om cookies för mer information.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Styrning

Hållbar utveckling är en central princip i alla delar av vår verksamhet och våra aktiviteter.

Styrelsen

Styrelsen har det övergripande ansvaret för att vi spelar en lämplig roll för att främja en realistisk agenda för hållbar utveckling inom sektorn för pappersbaserade förpackningar. Utvecklingen och genomförandet av våra policyer inom detta område sponsras av koncernens VD.

Koncernstyrkommitté

En koncernstyrkommitté sätter upp strategin och målen för hållbar utveckling på ledningsnivå och granskar de framsteg som görs för att uppfylla våra åtaganden. Denna kommitté består av de högsta befattningshavarna i företaget, inklusive de tre verkställande direktörerna (koncernens VD, koncernens COO och koncernens CFO), ledningen från varje division och högre personalchefer från koncernens huvudkontor.

Hållbarhetsgrupp

Koncernens styrkommitté stöds av en hållbarhetsgrupp som består av nyckelrepresentanter från vart och ett av de viktigaste operativa divisionerna i Europa och Amerika samt huvudkontoret. Arbetsgruppens uppgift är att övervaka att målen nås över ett brett spektrum av hållbarhetsindikatorer och att främja temat hållbar förbättring i vår kontakt med kunder, leverantörer och den allmänna miljön. Arbetsgruppen ansvarar också för beredning och utarbetande av vår årliga rapport om hållbar utveckling.

Policyer

Vi har en serie uppförandekoder och policyer som täcker en rad områden som berör våra operativa rutiner och ledningsrutiner.

Ladda ner våra policyer