Som många andra webbplatser använder vi och sparar cookies på din dator. Dessa cookies används för att förbättra vår webbplats och för att ge dig en personligt anpassad service, både på webbplatsen och i övriga media. Läs vår policy om cookies för mer information.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Vårt tillvägagångssätt

​ Vi är fullt medvetna om att en hållbar utveckling av vår verksamhet kräver en ansvarsfull
 inställning till sociala frågor, verksamhetsfrågor och miljöfrågor.

  Dessa viktiga frågor och ämnen har också valts utifrån input från olika intressentgrupper. Vi samlar regelbundet in data från alla våra tillverkningsenheter
  som sedan ställs samman i en årlig rapport.

Styrning

Hållbarhet är integrerat i vår högsta ledningsnivå.

Läs mer om styrning

Vi rapporterar hållbarhet

Vi tillämpar de riktlinjer för hållbarhetsredo-visning som utfärdats av Global Reporting Initiative (GRI).

Läs mer om hur vi rapporterar

Medlemskap och samarbeten

Vi arbetar aktivt med ett antal organisationer och initiativ som verkar inom hållbarhet.

Se var vi är engagerade