Som många andra webbplatser använder vi och sparar cookies på din dator. Dessa cookies används för att förbättra vår webbplats och för att ge dig en personligt anpassad service, både på webbplatsen och i övriga media. Läs vår policy om cookies för mer information.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Vatten

​Eftersom vår verksamhet är beroende av denna naturresurs, är både tillgängligheten på vatten och effekten av vår vattenanvändning av största vikt för oss.

Pappersindustrin lånar främst vatten istället för att konsumera det. Betydande volymer av vatteningår i tillverkningsprocessen, men efter behandling i moderna vattenreningsverk återförs över 90 % av vattnet till de vattensystem från vilka det hämtades.

Hittills uppnådda resultat

  • Genomförda vattenriskbedömningar specifika för bruken på elva pappersbruk
  • Vi har nått en betydande milstolpe under 2017, genom att ha minskat den kemiska syreförbrukningen i avloppsvattnet (COD) med 1/3 per ton producerat papper, tre år tidigare än förväntat.

Långsiktigt engagemang

  • Vi har antagit uppsättningen 2030 FN: s hållbara utvecklingsmål (SDG) som fastställdes i september 2015.
  • De 17 målen inklusive livet under vatten och rent vatten och sanitet, för att få slut på fattigdom, skydda planeten och se till att välstånd för alla är ett specifikt mål.
  • Vi kommer att fortsätta att bidra till att dessa mål uppnås under de närmaste 15 åren. 

Långsiktigt engagemang

Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra vår hållbarhet och har gjort fyra olika långsiktiga åtaganden.

Läs mer om långsiktigt engagemang

Exempel på vårt arbete

Läs mer om vårt arbete