Som många andra webbplatser använder vi och sparar cookies på din dator. Dessa cookies används för att förbättra vår webbplats och för att ge dig en personligt anpassad service, både på webbplatsen och i övriga media. Läs vår policy om cookies för mer information.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Uppnådda mål

Smurfit Kappa rapporterar fortsatta framsteg i att leverera värde genom hållbara affärsmetoder över alla sin enheter i sin 10e Hållbarhetsrapport.

Rapporten, “Sustainability in Every Fibre”, belyser Smurfit Kappas fokus på miljö och socialt ansvar, inklusive införandet av cirkulära affärsmodeller, med ett åtagande att använda endast 100% hållbart framställda fibrer i sina produkter och processer. Full insyn säkerställs genom att följa GRI G4: s övergripande riktlinjer för hållbarhet. 

Rapporten för 2016 innehåller bl a följande viktiga nyckeltal:

Skoog  

  • Mer än 90 % av alla förpackningar som levereras till kunderna är nu spårbarhetscertifierade 

Klimatförändringar  

  • 22,9% mindre fossila koldioxidutsläpp per ton tillverkat papper (jämfört med 2005 baseline) 

Vatten  

  • Genomförda vattenriskbedömningar specifika för bruken på elva pappersbruk
  • 31,9 % minskning av de relativa mängderna av COD i spillvattnet (jämfört med 2005) 

Avfall  

  • 13,3 % minskning av mängden avfall som går till deponi  

Människor  

  • Hälsa och säkerhet: Antalet olyckor med förlorad arbetstid (LTA) har minskat med 10 % under 2016

  • Införande av mer än 1000 uppföljningsåtgärder som ett resultat av medarbetarundersökningen MyVoice