Som många andra webbplatser använder vi och sparar cookies på din dator. Dessa cookies används för att förbättra vår webbplats och för att ge dig en personligt anpassad service, både på webbplatsen och i övriga media. Läs vår policy om cookies för mer information.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Nyfiber

​Vi är mycket aktiva tillsammans med våra leverantörer i arbetet med att säkerställa att allt trä som vi använder har ett hållbart ursprung. För detta ändamål, har vi infört riktlinjer för att övervaka träfibernas ursprung och säkerställa skyddet av naturresurser.

Allt träinköp bygger på principerna för miljökompatibla system för skogsbruk. Sedan 2007 följer vi ett program för certifiering av spårbarhet av hela kedjan, som initialt prioriterar våra verksamheter som hanterar trä.

Vår policy för hållbart skogsbruk och policy för hållbart inköp beskriver vår uppförandekod när det gäller alla leveranser av trävaror, oavsett om dessa leveranser kommer från våra egna skogar eller köps in från utomstående leverantörer.

Vi erkänner och utnyttjar tre huvudsakliga internationella systemen för skogscertifiering: Forest Stewardship Council® (FSC®), Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) och Sustainable Forest Initiative (SFI).

Smurfit Kappa och skogsbruk

Vi äger och förvaltar över 105 000 hektar skog i Colombia och Venezuela. Dessa planteringar möter i princip hela behovet av nyfiber från bruken i de båda länderna.

Colombia

Vår största träkälla, med 69 000 hektar skogsplanteringar, inklusive 5 900 hektar som förvaltas i samarbete med privata markägare. Sedan 2003 har ledningssystemet varit certifierat enligt FSC® och skogsbruket styrs enligt principerna för hållbar utveckling.

Venezuela

Vi äger 35 000 hektar i Venezuela.
Sedan mars 2014 har ledningssystemet certifierats i enlighet med FSC®-kontrollerat trä och planteringarna styrs enligt principerna för hållbar utveckling.

De viktigaste arterna som skördas i båda länderna är furu samt olika sorter av Eukalyptus, varav de vanligaste i våra skogar är Grandis och Urograndis och tall. 

Biologisk mångfald

Biologisk mångafald beskriver mångfalden av arter (flora och fauna) i ett ekosystem.

Mer om biologisk mångafald

Återvunna fiber

De pappersbaserade förpackningsprodukter som vi producerar är till stor del baserade på återvunna fiber.

Mer om återvunna fiber