Som många andra webbplatser använder vi och sparar cookies på din dator. Dessa cookies används för att förbättra vår webbplats och för att ge dig en personligt anpassad service, både på webbplatsen och i övriga media. Läs vår policy om cookies för mer information.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Fiber

Vi strävar efter att tillverka pappersbaserade förpackningslösningar med endast råmaterial från icke kontroversiella källor.

För att uppnå detta kontrollerar vi ursprunget av de råmaterial som vi använder genom att införa policyer som är tillämpliga på alla våra verksamheter och leverantörer.

Våra förpackningslösningar produceras huvudsakligen av papper och papp som består av både nya och återvunna fiber, som också tillverkas inom Smurfit Kappa.

Vad är bäst för miljön – återvunnen fiber eller nyfiber?

Det finns inget enkelt svar på den frågan.

Det kommer alltid att finnas ett behov av nyfiber eftersom återvinning av fiber är en ändlig process. Efter att ha återvunnits sju eller åtta gånger, har fibern försvagats så mycket att det som återstår i huvudsak "tvättas" ut ur processen. Färska nyfiber tillförs kontinuerligt och återvinningscykeln underhålls.

Produktionen av papper från återvunna fiber är oftast mer fossilenergi-intensiv än produktion av nyfiber. Å andra sidan, kräver produktionen av papper från nyfiber mer behandling av processvattnet.

Att använda återvunna fiber innebär att redan befintligt material återanvänds till sin fulla potential, som tillåter att vi använder nyfiber till de förpackningar som kräver deras specifika egenskaper.

Vad är nyfiber?

Massa som erhålls genom en kemisk process som används för att avlägsna lignin från trä. Som ett resultat av detta kan fiberna användas för att producera papper.

Vad är återvunna fiber?

Återvunna fiber produceras av returfiber. Återvunna fiber är papper, papp och fibrösa material som använts i butiker, på kontor och i hemmet och återvunnits. Det är också överblivet material från vår tillverkningsprocess.

Vad är biologisk mångfald?

Den beskriver den mångfald av livsformer och arter (flora och fauna) som finns i ett ekosystem.

Forestry

Allt vårt virke kommer från odlade skogar (i motsats till primärskog). När det gäller papperstillverkning använder vi främst virke som inte lämpar sig för andra industriella tillämpningar.

Läs mer om vårt skogsbruk

Biologisk mångfald

Vi äger och brukar skog i Colombia och Venezuela.

Lär mer om biologisk mångfald

Nyfiber

Vi är aktiva tillsammans med våra leveran-törer i arbetet med att säkerställa att allt trä som vi använder har ett hållbart ursprung.

Läs mer om nyfiber

Återvunnen fiber

De pappersbaserade förpackningsprodukter som vi producerar är till stor del baserade på återvunnen fiber.

Ta reda på mer om återvunnen fiber