Som många andra webbplatser använder vi och sparar cookies på din dator. Dessa cookies används för att förbättra vår webbplats och för att ge dig en personligt anpassad service, både på webbplatsen och i övriga media. Läs vår policy om cookies för mer information.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Energi

Pappersindustrin är energiintensiv. Dock mildras kolintensiteten genom den omfattande användningen av bioenergi inom sektorn.

 Vi fokuserar våra ansträngningar på att minska vissa typer av energianvändning och minska utsläppen av växthusgaser genom att investera i mer energieffektiva system såsom kraftvärmeanläggningar, alternativa energilösningar såsom biomassa, och genom att effektivisera all produktion. 

Totalt 80 % av alla bränslen som används i våra fabriker är producerad av kraftvärme, vilket är det mest effektiva sättet att omvandla bränslen som biomassa, naturgas eller kol till el och/eller värme.

Den biomassa som vi använder som bränsle är vanligen rester från skogsbruksverksamhet, avfall från sågverk och/eller andra rester från trähantering.

 

 

Kolhantering

Vi strävar efter att minska våra CO2-utsläpp av fossila bränslen när så är möjligt.

Utforska mer om vår kolhantering

Vårt miljöarbete

Läs mer om vårt miljöarbete