Som många andra webbplatser använder vi och sparar cookies på din dator. Dessa cookies används för att förbättra vår webbplats och för att ge dig en personligt anpassad service, både på webbplatsen och i övriga media. Läs vår policy om cookies för mer information.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Kolhantering

​En mildring av klimatförändringar är en integrerad del av vår affärsstrategi.

Genom utvalda investeringar, fokuserar vi oss på energibesparingsprojekt och därigenom också  CO2-utsläpp. Att påverka klimatförändringen i positiv riktning utgör den viktigaste hållbarhetsmöjligheten för oss i dag. I över två decennier har vi fokuserat på att minska CO2-utsläpp och har påbörjat initiativ för att ta itu med detta område..

Vårt långsiktiga engagemang är:

  • 20 % minskning av CO2 -utsläpp från fossilt bränsle till 2020 jämfört med 2005.
(CO2-utsläpp är relativa till produktionen och kan vara direkta och indirekta).
 

Detta mål ska uppnås genom investeringar i projekt för energieffektivitet och vidare ersättning av fossila bränslen med icke fossila bränslen.

Våra framsteg

  • 22,9% mindre fossila koldioxidutsläpp per ton tillverkat papper (jämfört med 2005 baseline)

 

Som en del av vår öppenhet om våra koldioxidutsläpp rapporterar vi årligen till

Carbon Disclosure Project-organisationen.

CO₂minskning

Vi strävar efter att minska våra CO₂-utsläpp av fossila bränslen näs så är möjligt.

Ta reda på mer om vår CO₂-minskning

Biobränslen

Vi har gått över från fossila bränslen till förnyelsebar energi för det är möjligt och ekonomiskt rimligt.

Läs mer om förnyelsebar energi

Vårt arbete

Läs mer om vårt miljöarbete