Som många andra webbplatser använder vi och sparar cookies på din dator. Dessa cookies används för att förbättra vår webbplats och för att ge dig en personligt anpassad service, både på webbplatsen och i övriga media. Läs vår policy om cookies för mer information.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Koldioxidminskning - CO₂

​Vi strävar efter att minska våra CO2-utsläpp av fossila bränslen när så är möjligt. Vi stödjer de mål för minskning av utsläpp som definieras i EU:s ETS-direktiv efter 2012.

Vi åtar oss att minska våra CO2-utsläpp relativt till produktionen med 20 % mellan 2005 och 2020.

Vi har ökat vår användning av biomassa med 8 % sedan 2009 i vår övergripande energiproduktion. Denna förbättring är ett resultat av våra senaste investeringar i biomassapannor i Europa och Latinamerika. Vi kommer att fortsätta att investera i dessa projekt när och var det är ekonomiskt rimligt. Investeringsbeslut för att minska CO2-utsläpp fattas successivt.

Den interna undersökningen som vi startade 2010 för att få en översikt över alla (teoretiskt) möjliga minskningar av energibehov och fossila CO₂-utsläpp per bruk täcker alla Smurfit Kappas europeiska och latinamerikanska pappersbruk och kommer att avslutas i år med en analys av våra pappersbruk.
Den totala listan med möjligheter till energi- och CO₂-minskningar till följd av denna studie kommer att ligga till grund för investeringar relaterade till energi- och CO₂-minskning under de närmaste åren.   De flesta projekt som identifierades för att minska energianvändning och fossila CO₂-utsläpp är en del av större investeringar som kommer att genomföras beroende på deras ekonomiska genomförbarhet.

Exempel på projekt relaterade till CO2-minskningar kan läsas i vår rapport över hållbar utveckling.

Vår hållbarhetsrapport

Se fler publikationer