Som många andra webbplatser använder vi och sparar cookies på din dator. Dessa cookies används för att förbättra vår webbplats och för att ge dig en personligt anpassad service, både på webbplatsen och i övriga media. Läs vår policy om cookies för mer information.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Biobränslen

​Biomassa spelar en viktig roll i pappers- och förpackningsindustrin. Industrin är den största förbrukaren av biomassa på grund av dess behov av råmaterial. Däremot är den också den största och mest effektiva producenten av energi baserad på biomassai.

Detta uppnås genom en omfattande användning av biobränslepannor. Dessa pannor matas med restprodukter så som bark, sågspån, bortgallrade träd och stubbflis. De flesta av dessa biobränslepannor används i samband med tillverkning av pappersmassa och papper baserat på nyfiber.

I flera länder, t.ex. Spanien och Frankrike, ges statligt stöd för projekt som minskar förbrukningen av energi och fossilt kol i pappersbruk för returpapper. Smurfit Kappa stödjer och deltar aktivt i sådana projekt. Det gäller exempelvis biobränslepannorna i Navarra i Spanien och Cellulose du Pin i Frankrike. Ångturbinen i Nervión i Spanien är ännu ett exempel.

90 procent av Smurfit Kappas bränsleförbrukning består av antingen återvunnet bränsle (biomassa) eller fossil naturgas med relativt låga koldioxidutsläpp.

Under 2012 var 42 procent av den totala energiförbrukningen baserad på biomassa.

Koldioxidminskning -CO₂

Vi strävar efter att minska våra CO2-utsläpp av fossila bränslen när så är möjligt. Vi stödjer de mål för minskning av utsläpp som definieras i EU:s ETS-direktiv efter 2012.

Mer om vår koldioxidminskning CO₂

Exempel på vårt arbete

Läs mer om vårt miljöarbete