Som många andra webbplatser använder vi och sparar cookies på din dator. Dessa cookies används för att förbättra vår webbplats och för att ge dig en personligt anpassad service, både på webbplatsen och i övriga media. Läs vår policy om cookies för mer information.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Innovation

   Förpackningsutveckling

      Vårt arbetssätt

      Kundevent

      Våra medarbetare

   Utvecklingscenter

      Experience Centre

      Innovationsnätverk

      Förpackningar

      Papper

   Smarta lösningar

      Innovativa förpackningar

      Material och teknik

      Suport och service

   Mer än bara förpackningar

      Wellpappskapelser

      Experthörnan

      Erkännanden

Hållbarhet

   Miljö

      Kolhantering

      Exempel på vårt arbete

      Energi

      Fiber

      Höjdpunkter

      Återvinning

      Avfall

      Vatten

   Vårt arbetssätt

      Kommunikation

      Styrning

      Väsentlighet

      Medlemskap

      Intressenter

   Prestanda och certifikat

      Certifikat

   Socialt ansvar

      Exempel på vårt arbete

      Uppförandekod

      Samhällsengagemang

      Anställdas utbildning och utveckliing

      Hälsa och säkerhet

   Hållbarhet i vår verksamhet

      Exempel på vårt arbete

      Utvecklingscenter

      Produktsäkerhet och REACH

      Erkännanden

      Strategi för leveranskedjan

   Mål för hållbar utveckling

      Långsiktiga åtaganden