Som många andra webbplatser använder vi och sparar cookies på din dator. Dessa cookies används för att förbättra vår webbplats och för att ge dig en personligt anpassad service, både på webbplatsen och i övriga media. Läs vår policy om cookies för mer information.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Supply Chain-optimering

Optimering av logistikkedjan är en mervärdestjänst vi erbjuder för att hjälpa ert företag att skapa en mer kostnadseffektiv leveranskedja.

Den totala kostnaden för hantering av förpackningar tas ofta inte i beaktande och leverantörskedjor kan bli ineffektiva inom områden som hantering, lagring, transport och arbetsinsats.

Våra experter kommer att sträva efter effektivisering genom att ta bort ineffektiva processer eller anpassa och införa nya metoder i leveranskedjan. 

Man kan skapa betydande kostnadsfördelar genom att, t ex, ta bort överflödiga processer, effektivisera logistiken, minska hanteringskostnader och öka transportutnyttjandet.

Optimering av leveranskedjan kan också minska klimatpåverkan och hjälper ert företag att bli mer hållbart (sustainable).

Optimeringen lämpar sig bäst för kunder som har ett stort antal artiklar och stora transportmängder.

Fördelar

  • Minskning av de totala förpackningskostnaderna
  • Minskning av förpackningslagret, vilket i sin tur ger lägre lagerkostnader
  • Minskning av administrativa kostnader
  • Ökat transportutnyttjande
  • Ökad kunskap hos medarbetarna om logistikkedjan
  • Minskning av koldioxidutsläpp, förbättrad hållbarhet (sustainable)