Som många andra webbplatser använder vi och sparar cookies på din dator. Dessa cookies används för att förbättra vår webbplats och för att ge dig en personligt anpassad service, både på webbplatsen och i övriga media. Läs vår policy om cookies för mer information.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Performance packaging

Performance Packaging är en service som ger tekniskt mervärde och som vi erbjuder för att skapa ändamålsenliga, kostnadseffektiva och hållbara förpackningslösningar.

Vi använder beprövade vetenskapliga metoder för att välja och skapa den mest lämpliga materialkombinationen, som passar era förpackningsbehov, för hela logistikskedjan. 

Performance Packaging säkerställer att rätt material används. Över-/underförpackning kan skapa onödiga kostnader antingen genom för stor materialåtgång eller ökade produktskador. Som leverantör av både wellpapp och solidpapp, kommer vi att rekommendera det bästa materialet för att uppfylla era krav. 

Performance Packaging säkerställer att era förpackningar fungerar inom alla områden, inklusive svåra förhållanden i leveranskedjan (t.ex. temperaturförändringar, exponering för fukt), på förpackningslinjer (dvs. körbarhet) och under transporter (dvs. staplingsstyrka, lådkomprimering).  

Vi har laboratorier som kan återskapa alla delar i leveranskedjan och som noggrant testar förpackningens prestanda före slutgiltig  tillverkning.

Fördelar

  • Färre transportskador på era produkter

  • Optimerad materialinsats, vilket ger kostnadsbesparingar
  • Förpackningar som hjälper till att uppfylla hållbarhetsmål (sustainable)
  • Ökad produktivitet i inrpackningslinjer
  • Optimalt transportutnyttjande