Som många andra webbplatser använder vi och sparar cookies på din dator. Dessa cookies används för att förbättra vår webbplats och för att ge dig en personligt anpassad service, både på webbplatsen och i övriga media. Läs vår policy om cookies för mer information.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Smurfit Kappa rapporterar stora framsteg i sin åttonde årsrapport om hållbar utveckling, Hållbarhet i varje fiber

​15 June 2015

Smurfit Kappa, en världsledande leverantör av pappersbaserade förpackningslösningar, befäster idag med sin åttonde årsrapport om hållbar utveckling sin strävan efter att leverera affärsvärde genom hållbarhet i alla delar av sin verksamhet.

Rapporten, “Hållbarhet i varje fiber” belyser Smurfit Kappas fokus på att utforma och skapa verkligt cirkulära system, med en unik strävan att endast använda fibrer som till 100 % kommer från hållbara källor i sina produkter och processer. Full insyn garanteras genom att företaget följer GRI 4:s heltäckande riktlinjer för hållbarhet. Exempel på framsteg som gjorts under 2014 inom de fem nyligen definierade strategiska hållbarhetsprioriteringarna:

  • Skog -  Allt råmaterial som används i papperstillverkningen införskaffas nu enligt system med en certifierad spårbarhetskedja 

  • Klimatförändring - 21.6% minskning av koldioxidutsläpp per ton papper som tillverkas, vilket ligger i linje med 2020 års mål att minska värdet med 25 % 

  • Vatten - 28% minskning av organiskt material i vatten (COD) som återbördas till miljön, vilket ligger i linje med 2020 års mål att minska värdet med 33 % 

  • Avfall - 12 av 38 pappersbruk skickade inte något avfall till deponi 2014 

  • Medarbetare - 80% besvarade den första engagemangsenkäten för företagets alla anställda, MyVoice2014 

 

Gary McGann, Group Chief Executive Officer på Smurfit Kappa, kommenterar de stora framstegen som beskrivs i rapporten så här:

“Vi är stolta över att kunna säga att våra medarbetare och produkter är hållbara in i varje fiber. Vi använder hållbarhet som en lins, genom vilken vi fokuserar på vår innovation, vår strategi och våra processer.”

Tony Smurfit, Group Chief Operating Officer fortsätter:

“Detta tillvägagångssätt har gett oss kontinuerlig tillväxt och långsiktiga samarbeten med några av världens mest respekterade varumärken. Varje dag bevisar vi att vårt arbetssätt bidrar till en bättre, mer hållbar värld och en ljusare framtid.”

Rapporten ger en heltäckande uppdatering av Smurfit Kappas resultat i företagets fem strategiska och högprioriterade områden:

Utökning av hållbara införskaffningsmetoder och ansvarsfullt skogsbruk

Under 2014 fick Smurfit Kappa en certifierad spårbarhetskedja, vilket gav företaget möjlighet att leverera FSC®-certifierade förpackningar till kunder som standard. Allt råmaterial som används i papperstillverkningen införskaffas nu enligt system med en certifierad spårbarhetskedja, med mer än 97 % av förpackningarna och 92 % av konverteringsprocesserna certifierade enligt FSC® och/eller PEFCTM.*

Minskning av koldioxidutsläpp och ökning av förnybar energi

Ett nytt mål för relativa CO2-utsläpp infördes i maj 2014 efter att Smurfit Kappa uppnått sitt ursprungliga mål som var 20 % minskning senast 2020 jämfört med 2005. Det nya målet är att minska relativa CO2-utsläpp för fabrikssystemet med 25 % senast 2020 jämfört med 2005. Den relativa minskningen av fossila CO2-utsläpp under 2014 var 1,2 % jämfört med 2013, och ligger nu på – 21,6 % jämfört med resultatet från 2005.

Smurfit Kappa ger även sina kunder insyn i förpackningarnas koldioxidpåverkan. I detta syfte har designverktyget Innotools varit utrustat med funktioner för att mäta koldioxidavtrycket för enskilda förpackningsprodukter sedan 2011. Nu har företaget lagt till en ny möjlighet som gör att kunderna kan spåra minskningar i koldioxidavtrycket år från år.

Minskning av vattenpåverkan

Smurfit Kappa strävar efter att minska halten organiskt material i vatten (COD) som återbördas till miljön från företagets pappersbruk med en tredjedel senast 2020 jämfört med 2005 års nivåer. Företaget har nu minskat värdena med 28 % jämfört med dessa nivåer.

Kontinuerliga investeringar i avloppsreningsverk gör att Smurfit Kappa effektivare kan rengöra använt vatten, så att det kan användas och återanvändas på ett effektivare sätt i hela tillverkningen.

Smurfit Kappa implementerar dessutom vattenriskbedömningar i alla pappersbruk och kartongfabriker, vilket kommer att göra det möjligt att sätta upp mer specifika mål för förbättring av vattenkvaliteten och andra enskilda förbättringar i varje fabrik.

Minskning av avfall till deponi

12 av Smurfit Kappas 38 pappersbruk skickade inte något avfall till deponi 2014. Smurfit Kappa har även lanserat ett bedömningsprojekt, "avfall till deponi", som ska kartlägga möjligheter att minska avfallet i verksamheten och göra det möjligt att uppnå specifika mål.

Medarbetare

Smurfit Kappas viktigaste tillgång är medarbetarna. Den första engagemangsenkäten för företagets alla anställda, MyVoice2014, gav alla medarbetare tillfälle att lufta sina åsikter om personliga upplevelser på arbetet. Enkäten uppskattades och besvarades av hela 80 % och ger oss en stabil grund att stå på när vi fortsätter vårt arbete med att göra Smurfit Kappa till en fantastisk arbetsplats.

Leverans av affärsvärde till kunder genom hållbarhet är en del av Smurfit Kappas strategi ”Open the future”, som strävar efter att öppna nya möjligheter med kunder som tänker framåt genom att ständigt dra nytta av vår erfarenhet, expertis och kreativitet.

Mer information om Open the future finns på openthefuture.se

Smurfit Kappas 2014 Sustainable Development Report har sammanställts i enlighet med riktlinjerna från Global Reporting Initiative (GRI) 4 för omfattande information.

Smurfit Kappa rapporterar stora framsteg i sin åttonde årsrapport om hållbar utveckling, Hållbarhet i varje fiber