Som många andra webbplatser använder vi och sparar cookies på din dator. Dessa cookies används för att förbättra vår webbplats och för att ge dig en personligt anpassad service, både på webbplatsen och i övriga media. Läs vår policy om cookies för mer information.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Smurfit Kappa tar ytterligare steg på vägen mot att nå hållbarhetsmålen

15th May 2018


Smurfit Kappa har sänkt sina CO2-utsläpp med 26% tre år i förtid, enligt företagets årliga hållbarhetsrapport, som publicerades i dag.

Den ledande förpackningstillverkaren hade satt ett ambitiöst mål om att sänka de relativa totala fossila CO2-utsläppen i sitt anläggningssystem med 25%. I dagens rapport bekräftade förpackningsföretaget att man har överträffat målet, för vilket deadline var satt till 2020, redan i slutet av 2017.

Medan Smurfit Kappas pappersbaserade förpackningar är förnybara och återvinningsbara, är själva papperstillverkningsprocessen energiintensiv. Att man nu har nått klimatförändringsmålet stärker ytterligare företagets engagemang för att minska sin miljöpåverkan genom att fokusera på energieffektivitet och användningen av förnybara bränslekällor, såsom biomassa, där det är möjligt.

Klimatförändringarna är ett av Smurfit Kappas fem strategiska fokusområden för hållbarhet tillsammans med Skog, Vatten, Avfall  och Människor. Hållbarhetsrapporten för 2017 tillkännager flera andra viktiga landvinningar, inklusive ytterligare två mål som nåddes 2017. Det första var en minskning av den kemiska syreförbrukningen i vattnet som företaget använder, även detta uppnått tre år i förtid, och det andra målet var på området hälsa och säkerhet, med en sänkning på 9% av antalet olyckor med förlorad arbetstid för femårsperioden 2013-2017, vilket överträffar det satta målet på 5% räknat från år till år för samma period. Smurfit Kappa fortsätter att erbjuda Chain of Custody-certifierade förpackningar till förpackningskunder runt om i Europa och Amerika och närmar sig målnivån på 90% certifierade produkter. Detta är unikt för förpackningsindustrin och för ett företag av Smurfit Kappas storlek.

Andra höjdpunkter inkluderar Smurfit Kappas rankning som tillhörande den översta 1% av EcoVadis hållbarhetsratings och dess notering på investerar-ratingsystemen FTSE4Good, Euronext Vigeo Europe 120, Ethibel och STOXX Global ESG Leaders.

Smurfit Kappas åtagande att investera i sociala och vetenskapliga projekt till gagn för de samhällen där företaget är verksamt uppgick till närmare 5 mn euro, med tonvikt på området barn och utbildning.

Tony Smurfit, koncernchef: – 2017 var ännu ett år med starkt resultat när det gäller hållbarhetsstatistiken för Smurfit Kappa och jag är övertygad om att detta kommer att fortsätta även i framtiden. De kommande fem åren har vi planer på att tilldela betydande kapital till projekt som bidrar till att minska vår miljöpåverkan, och vi kommer att fortsätta att investera betydande resurser i utveckling, säkerhet och välbefinnande för våra medarbetare.

– Rapporten är också ett bevis för vår branschledande transparens och visar att Smurfit Kappa gör framsteg när det gäller att möta FN:s 2030-mål för hållbar utveckling.

Steven Stoffer, Utvecklingschef på Smurfit Kappa Group, tillade: – För Smurfit Kappa handlar hållbarhet inte bara om att mildra klimatförändringarna och minska effektivitet. För att förpackningar ska vara hållbara på riktigt måste de tillverkas och designas på ett hållbart sätt och vara biologiskt nedbrytbara inom en relativt kort tid efter att ha använts flera gånger. Detta resulterar i minimal påverkan på planeten.

– Pappersbaserade förpackningar har en unik möjlighet att åstadkomma detta, och vi stöder verkligen den växande oro och ansträngningarna för att få ett stopp på de ökande mängderna av icke-nedbrytbara, huvudsakligen plastförpackningar som flyter i våra hav. Det är därför som vi tror att papper är framtiden inom förpackningar.

Viktiga uppgifter från rapporten för 2017 inkluderar:

Skog

• All fiber som köps in ska komma från hållbara källor

Klimatförändringar

• Uppnått 26,1% mot en riktad reduktion av relativa CO2-utsläpp på 25%

Vatten

• Uppnått 37,5% mot en riktad reduktion av relativa COD-utsläpp på 1/3

Avfall

• Mängden avfall som skickas till deponi har minskats med 13,3% sedan 2013

Medarbetare

• Uppnått 9% årlig sänkning av antalet olyckor med förlorad tid under åren 2013 till 2017
 
 

Klicka här för att läsa Smurfit Kappas Hållbarhetsrapport 2017 (eng).

 

  

Smurfit Kappa tar ytterligare steg på vägen mot att nå hållbarhetsmålen