Som många andra webbplatser använder vi och sparar cookies på din dator. Dessa cookies används för att förbättra vår webbplats och för att ge dig en personligt anpassad service, både på webbplatsen och i övriga media. Läs vår policy om cookies för mer information.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Smurfit Kappa öppnar ett nytt biomasskraftverk vid ett spanskt pappersbruk

25 June 2012 


Smurfit Kappa Nervión ökar energiutvinningen från biomassa med 40 %, vilket sänker de fossila koldioxidutsläppen betydligt.  

Smurfit Kappa har med framgång dragit igång ett ångkraftvärmeverk på 21,4  MW vid sitt Nervión-pappersbruk i Spanien. Detta utgör en del av ett investeringsprojekt på totalt 20 miljoner euro avseende energiutvinning från biomassa, vilket markant kommer att sänka de fossila koldioxidutsläppen och dessutom  höja pappersbrukets vinst.

Rafael Sarrionandia, General Manager för Smurfit Kappa Nervión, säger: ”Målet med det här energiprojektet har varit att öka pappersbrukets produktion av termisk och elektrisk energi genom att öka utrustningens effektivitet och kapaciteten hos biomasskraftverket för skogsavfall.”

Denna industriella och miljömässiga modernisering har möjliggjorts tack vare ett strategiskt investeringsprogram. Det omfattar införskaffandet av en multfunktionell kross, som klarar av att bearbeta allt skogsavfall, och ett selektions- och förvaringssystem som har ökat konsumtionen av biomassa med 40 000 ton/år, och som nu överskrider 100 000 ton.

Biomasskraftvärmeverksprojektet påbörjades 2009 med en teknisk utredning och inköp av utrustning. I januari 2011 inleddes byggarbetsfasen. En byggnad för den nya ångkondensturbinen på 21,4  MW har byggts, liksom fyra kyltorn med en vattencirkulationskapacitet på 2 500 m3/timma i en kontinuerlig process.

Pappersbruket ökar sin energiutvinningskapacitet med 40 % 

Tack vare detta projekt har Smurfit Kappa Nervión ökat sin energiutvinning med över 40 %, vilket överskrider årsproduktionen på 120 000 MWh, och vilket innebär att man når en energisjälvförsörjningsnivå på 65 %.

Den biomassa som används som bränsle kommer vanligtvis från svartlut (en biprodukt som erhålls vid kokning av trä och bark från sågverk och från avbarkning av det virke som används för pappersframställning). Den nya krossen gör det dock möjligt att även använda annat skogsavfall, t.ex. det som uppstår vid gallring, vilket bidrar till en hållbar skogshantering och till att hålla skogen ren.

Ett strategiskt och miljövänligt investeringsprogram på 50 miljoner euro

Biomasskraftverket ingår som en del i ett strategiskt och miljövänligt investeringsprogram som inleddes 2008 med att man satsade 20 miljoner euro på förbättrade och mer effektiva maskiner. Detta följdes sedan av en investering på 5 miljoner på en anläggning för hantering av illaluktande gaser, och har nu avslutats med igångsättandet av ett kraftverk som ändrar pappersbrukets energiproduktion från 30 000 V till 132 000 V.

Tack vare en total investering på 50 miljoner euro i Smurfit Kappa Nervion under perioden 2008 till 2012 har pappersbruket stärkt sin position både vad gäller effektivitet och kostnadsbesparingar. Dessutom har Smurfit Kappa Nervión stärkt sin satsning på grön energi, med fokus på hållbar skogshantering och skydd av och respekt för miljön i allmänhet.

Smurfit Kappa öppnar ett nytt biomasskraftverk vid ett spanskt pappersbruk