Som många andra webbplatser använder vi och sparar cookies på din dator. Dessa cookies används för att förbättra vår webbplats och för att ge dig en personligt anpassad service, både på webbplatsen och i övriga media. Läs vår policy om cookies för mer information.

Al parecer usted está utilizando un navegador desactualizado.  Para mejorar su experiencia de visualización, por favor descargue un navegador actualizado  (IE8+, Firefox, Google Chrome o Apple Safari).

Smurfit Kappa släpper rapport om hållbar utveckling 2012

​21 June 2013

Smurfit Kappa Group har publicerat sin sjätte årliga rapport om hållbar utveckling, nu för 2012.

Uppnår åtagande inom certifiering av spårbarhetskedja, två år i förväg.

Rapporten redovisar fortsatta framsteg i koncernens arbete med hållbara affärsinitiativ och understryker Smurfit Kappas övertygelse om att lönsam tillväxt kan uppnås genom att förse kunderna med innovativa och hållbara förpackningslösningar samtidigt som man upprätthåller hållbara affärsmetoder. Betydande framsteg i koncernens spårbarhetskedjeprogram under 2012 resulterade i att koncernen uppnådde ett av sina långsiktiga åtaganden för hållbar utveckling i februari 2013, två år i förväg.

Gary McGann, Group Chief Executive Officer, säger: "Dagens rapport och det tidiga förverkligandet av ett av våra långsiktiga mål för hållbar utveckling ger ytterligare prov på vårt engagemang för hållbarhet och socialt ansvar.

Under 2013 kommer vi att fortsätta satsningen för att visa för alla våra intressenter att våra hållbarhetsmål kan uppnås, gagnar vår verksamhet och är ekonomiskt lönsamma. Hållbar utveckling är en central princip i hur vi driver vår dagliga verksamhet och vi gör kontinuerliga insatser för att främja hållbara ledningsmetoder i hela vår verksamhet. Hållbarhet har blivit en viktig drivkraft för vår verksamhet och är en plattform för differentiering på marknaden.”

Rapport om hållbar utveckling 2012 | Höjdpunkter

Certifiering av spårberhetskedja

  • Europa: I februari 2013 slutfördes det treåriga FSC- och/eller PEFC-certifieringsprogrammet för europeiska konverteringsverksamheter och nådde målet att certifiera alla konverteringsfabriker i  Europa för vilka en certifiering är relevant.
  • Latinamerika: Alla mexikanska verksamheter fick spårbarhetskedjecertifieringar enligt FSC. Samma certifieringar erhölls även för integrerade konverteringsverksamheter i Argentina.
  • Certified Förpackning: Slutförande av det europeiska certifieringsprogrammet ledde också till att över 90 % av koncernens alla konverteringsverksamheter certifierades och därmed uppnådde koncernens första långsiktigt åtagande om hållbarhet två år i förväg.

Minskning av koldioxid- och processvattenutsläpp

Smurfit Kappa minskade sina årliga absoluta fossila koldioxidutsläpp med 1,8 %, medan dess globala pappers- och pappbruksystem minskade sina fossila koldioxidutsläpp med 3,1 % per ton papper och papp som producerades.

Smurfit Kappa minskade sina årliga absoluta processvattenutsläpp med 1,7 %, medan dess globala pappers- och pappbruksystem minskade sina processvattenutsläpp med 4,7 % per ton papper och papp som producerades.

Miljöinvesteringar

Betydande  koldioxidutsläppsreducerande investeringsprojekt slutfördes i koncernens pappersbruk i Navarra, Spanien, i Mexico City och i Cali och Barranquilla, Colombia.

Betydande investeringar i vattenreningsanläggningar slutfördes i koncernens pappersbruk i Bernal, Argentina (ny vattenreningsanläggning) och i Ania, Italien (utökning av befintlig anläggning).

Uppförandekod för affärer

Ny kod godkänd och medvetenhetskampanj inleddes.

Hållbara förpackningar

Pack Expert-verktyget utökas med miljöparametrar vilket gör det möjligt för kunder att mäta miljöpåverkan av sin leveranskedja.

Förvärv

Orange County Container Group (“OCCG”), som förvärvades i december 2012, är en spårbarhetskedjecertifierad koncern som huvudsakligen är verksam i Mexiko och södra USA och levererar wellpappråvara och konverterade wellpapprodukter till samma kunder som Smurfit Kappa.

Rapporten om hållbar utveckling, 2012 Sustainable Development Report , finns tillgänglig för nedladdning (PDF 3.9MB).

Du kan beställa en papperskopia genom att kontakta: sustainability@smurfitkappa.com

 

Smurfit Kappa släpper rapport om hållbar utveckling 2012